EGE ÜNİVERSİTESİ

Nükleer Bilimler Enstitüsü

FTIR-ATR Laboratuvarı

Fourier Dönüşümlü Kızılötesi (FTIR) spektroskopisi, moleküllerin IR ışığını (0,78 – 1000 µm dalga boylu veya 12800 – 10 cm-1 dalga sayılı) absorpsiyonu ile titreşim ve dönme enerji seviyelerine uyarılmalarının ölçümüne dayanan bir tekniktir. Moleküler bağ karakterizasyonu yapılarak; katı, sıvı, gaz veya çözelti halindeki organik bileşiklerin yapısındaki fonksiyonel gruplar, yapıdaki bağların durumu, bağlanma yerleri ve yapının halkalı ya da alifatik olup olmadığı belirlenebilir. Bu spektroskopik teknik, uzun örnek hazırlama prosedürlerine gerek duyulmadan, örneğe zarar vermeden hızlı, hassas ve etkin sonuçların elde edilmesi bakımından avantajlıdır. FTIR spektrumlarından kimyasal konsantrasyon, kompozisyon, yapı ve içerilen fonksiyonel gruplar gibi pek çok kalitatif ve kantitatif bilgi elde etmek mümkündür.

Azaltılmış Toplam Yansıma (ATR) tekniği, absorpsiyon bantlarının dalga boyunda azalma meydana getirerek daha az emekle ve örnek kalınlığından bağımsız olarak soğurganlığı çok fazla olabilen farklı maddelerin spektrum analizlerine olanak sağlar. ATR tekniğinin temelinde ışının numune tarafında soğrulup yansıtılması (geçirgenlik metodu) yerine ışının örnekten saçılımı ölçülür. ATR Tekniği polimer, köpük, tekstil, boya gibi kaplama maddelerin analizlerinde oldukça etkindir.

Enstitümüzde, PERKIN ELMER SPECTRUM TWO model FTIR-ATR cihazı kurulu bulunmaktadır.