Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Nükleer Bilimler Enstitüsü

Eğitim Programları

 

Fen Bilimleri Enstitüsü
Nükleer Bilimler
Radyasyon Güvenliği ve Korunma
Yüksek Lisans

 

ÖNERİLEN MÜFREDAT  *[Z: zorunlu, S: seçmeli]  
           
Ders Kodu Dersin Adı    Yerel Kredisi AKTS Kredisi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Üyesi
1. YARIYIL  
  Radyasyon Fiziğinin Temelleri I 2 0 2 3 8 Z Doç.Dr.Elçin EKDAL KARALI
9105045692016 Nükleer Alanda Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 2 0 0 2  6 Z Doç.Dr.Çiğdem İÇHEDEF
           
  Seçmeli Ders Grubu Güz        
  Radyasyon Dedeksiyonun Prensipleri  2 0 2 3 8 S Doç.Dr.Berkay CAMGÖZ
  İyonlaştırıcı Radyasyonun Uygulamaları 3 0 0 3 8 S Doç. Dr. Banu YOHO
  Endüstriyel Uygulamalarda Radyasyon Güvenliği ve Korunma 2 0 2 3 8 S Dr.Öğr.Üyesi Coşkun HARMANŞAH
  Radyasyon Güvenliği ve Teknolojileri I 3 0 0 3 8 S Doç.Dr.Şenol SERT
Seçmeli gruptan alınacak toplam kredi           
TOPLAM          
2. YARIYIL  
  Radyasyon Fiziğinin Temelleri II 2 0 2 3  8 Z Prof.Dr.Aysun UĞUR GÖRGÜN
FENYLSEM Seminer 1 Saat 6 Z  
           
  Seçmeli Ders Grubu Bahar        
  Medikal Uygulamalarda Radyasyondan Korunma 3 0 0 3 8 S Doç.Dr.Kübra DURKAN
  Radyasyon Güvenliği ve Korunma Mevzuatı 3 0 0 3 8 S Prof.Dr.Fatma YURT ONARAN
  Güvenlik ve Çevre 3 0 0 3 8 S Doç.Dr.Ayfer YURT KILÇAR
  Radyasyon Kazaları ve Acil Durum Uygulamaları 3 0 0 3 8 S Doç.Dr.Süleyman İNAN
  Radyasyon Güvenliği ve Teknolojileri II 3 0 0 3 8 S Prof.Dr.Müslim Murat SAÇ
Seçmeli gruptan alınacak toplam kredi           
TOPLAM          
3. YARIYIL  
YLTEZ592 Tez Çalışması 0 0 0 0  20 Z  
YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi 0 0 0 0 4 Z  
TOPLAM          
4. YARIYIL  
YLTEZ592 Tez Çalışması  0 0 0 0 26 Z  
YLUAD591 Uzmanlık Alan Dersi 0 0 0 0  4 Z  
TOPLAM