EGE ÜNİVERSİTESİ

Nükleer Bilimler Enstitüsü

Hizmetler

Nükleer Bilimler Enstitüsü; İzmir ve çevresinde, çeşitli resmi ve özel kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

♦ Çevresel materyallerde doğal ve yapay radyonüklit tayini,
♦ Sularda toplam alfa ve toplam beta aktivitesinin saptanması, toplam radyum izotoplarının tayini,
♦ Havada radon ve ürünlerinin aktivite konsantrasyonlarının tayini,
♦ Uranyum ve toryumun her türlü katı ve sıvı örnekte  spektrometrik, titroprosesör kullanılarak titrimetrik ve potansiyometrik tayinleri,
♦ ICP-OES (Indüktif Kuplajlı Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi) ile eser, minör ve majör konsantrasyon düzeylerinde element tayinleri (nadir toprak elementleri, Cs, Sr, ağır metaller vb.),
♦ HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi) ve Radyo HPLC ile kimyasal analizler ve radyokimyasal analizler,
♦ Radyofarmasötiklerin kalite kontrolleri,
♦ Toz kalite kontrol yöntemleri  (tane boyutu dağılımı, akışkanlık, yoğunluk, porozite,yüzey alanı, por hacmi),
♦ Nükleer spektroskopi sistemlerinin tasarımı, bakımı, onarımı, mikroişlemci kontrollü radyasyon dedeksiyon ve doz ölçüm sistemlerinin tasarımı.

  

EGE ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2018 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ

Analiz istek formu için tıklayınız

RADYOAKTİVİTE ÖLÇÜM VE ANALİZ HİZMETLERİ

Radyasyon Ölçüm Hizmeti                                                                                                                                                    TL

Pasif Yöntem ile Radon Aktivite Konsantrasyonu Ölçümü

180 TL/Film Dedektör

İsteğe Bağlı Yerinde Radyasyon Ölçümü

950

Bina İçi Radon Ölçümü

1100

Yapı Malzemelerinde Radon Hizmeti

550

RADYOAKTİVİTE ANALİZLERİ

Sularda Radyoaktivite Analizi

Suda Toplam Alfa Radyoaktivite Analizi

500

Suda Toplam Beta Radyoaktivite Analizi

500

Suda Ra-226 Analizi

500 

Suda Rn-222 Analizi

500

Suda Po-210 Analizi

500

Gıdalarda Radyoaktivite Analizi

Gıdalarda Toplam Alfa Radyoaktivite Analizi

500

Gıdalarda Toplam Beta Radyoaktivite Analizi

500

Gıdalarda Gama (Cs-137, Ra-226, Th-232, K-40) Radyoaktivite Analizi

500/radyonüklid

Gıdalarda Po-210 Analizi

500

Toprak ve Yapı Malzemelerinde Gama Radyoaktivite Analizi

Numunelerde Toplam Alfa Radyoaktivite Analizi

500

Numunelerde Toplam Beta  Radyoaktivite Analizi

500

Numunelerde Gama (Cs-137, Ra-226, Th-232, K/40) Radyoaktivite Analizi

500/radyonüklid

Numunelerde Po-210 Analizi

500

KİMYASAL ANALİZLER

ICP-OES İle Yapılan Element Analizleri

ICP-OES Elementel Tarama (Örnek başına)

300 

ICP-OES Analizi 4 elemente kadar

600 

ICP-OES Analizi 4 elementten fazlası

970 

Su, Gıda ve Biyolojik Örneklerde İnaktif İyodür (İzotop seyreltme)

1-5 örnek arası (örnek başına)

950 

5’den fazla örnek (örnek başına)

500 

KROMATOGRAFİK ANALİZLER

Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografisi (HPLC) ile kalitatif analiz;

1-3 örnek arası (örnek başına)

300 

4-7 örnek arası (örnek başına)

275 

8-10 örnek arası (örnek başına)

220 

11 bileşen üzeri (örnek başına)

165 

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile kalitatif analiz için metod geliştirme;

1-3 örnek arası (örnek başına)

1,500 

4-7 örnek arası (örnek başına)

1,200 

8-10 örnek arası (örnek başına)

950 

11 bileşen üzeri (örnek başına)

825 

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile kalilatif analiz için rapor hazırlama; (Örnek başına)

110 

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) İle Saflaştırma İşlemi;

1-10 enjeksiyon arası (enjeksiyon başına)

950 

10-30 enjeksiyon arası (enjeksiyon başına)

880 

30-50 enjeksiyon arası (enjeksiyon başına)

715 

50 enjeksiyon üzeri (enjeksiyon başına)

600 

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile saflaştırma işlemi için metod geliştirme;

1-3 örnek arası (örnek başına)

1,500 

4-7 örnek arası (örnek başına)

1,200 

8-10 örnek arası (örnek başına)

950 

11 bileşen üzeri (örnek başına)

825 

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile saflaştırma işlemi için rapor hazırlama; (Örnek başına)

110 

Yüksek Performanslı Sıvı Radyo Kromatografisi (Radyo HPLC)

1,100 

MALZEME KARAKTERİZASYONLARI

Katılarda Özgül Yüzey Alanı ve Porozite Tayini

715 

Malzemenin Radyasyon Geçirgenliği Analizi

1,100 

Zeta Potansiyeli ile Parçacık Boyut Ölçümü (Yaş)

120 

Zeta Potansiyeli ile Parçacık Boyut Ölçümü (Kuru)

165 

Zeta Potansiyel ve Mobilite Ölçümü (Örnek başına)

100 

KALİTE KONTROL HİZMETLERİ

RADYOİZOTOP VE RADYOFARMASÖTİK KALİTE KONTROLÜ

Tc-99m Jeneratör Kalite Kontrolü (Bütün kontroller dahil)

4,400 

Tc-99m'de Alüminyum Safsızlık Analizi

230 

Radyokimyasal ve Radyofarmasötik Safsızlık

500 

 

  • Ücretlere %18 KDV dahildir.
  • Üniversitelere %40, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına %20 indirim uygulanmaktadır.
  • Ham sonuç verme süresi 10 gündür. Değerleri yorumlanması ve istatiksel analizi ayrı fiyata tabi olup, talep edilmesi durumunda yorumlama ve istatiksel analiz ücreti toplam ücretin %25'i dir.