Çerez Örnek
canlı destek

Başvuru

Enstitümüzün eğitim-öğretim dili Türkçe' dir.

Yüksek lisans programlarına Fen Fak.(Fizik, Kimya, Biyokimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Astronomi), Edebiyat Fak.(Coğrafya), Eğitim Fak.(Fen Bilgisi, Fizik ve Kimya Öğretmenliği), Mühendislik Fak.(Fizik, Kimya, Jeoloji, Maden, Metalurji ve Malzeme, Elektrik-Elektronik, Çevre, Nükleer Enerji Müh. ve Biyomühendislik), Su Ürünleri, Ziraat, Eczacılık ve Tıp Fak. lisans mezunları başvurabilecektir.

Doktora programlarına ise Fen Fak.(Fizik, Kimya, Biyokimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik), Eğitim Fak.(Fen Bilgisi, Fizik ve Kimya Öğretmenliği), Eczacılık Fak.(Radyofarmasi), Ziraat Fak., Mühendislik Fak.(Fizik, Kimya, Jeoloji, Metalurji ve Malzeme, Elektrik-Elektronik, Çevre, Nükleer Enerji Müh.), Biyoteknoloji ABD, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ABD, Endüstriyel Fizik ABD, Klinik Onkoloji ABD yüksek lisans ve Tıp Fak.(Nükleer Tıp) lisans mezunları ile E.Ü. Nükleer Bilimler Enstitüsü veya İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü yüksek lisans mezunları başvurabilecektir.

Lisansüstü eğitim ve öğretim koordinasyonu E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yapılmaktadır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ