Çerez Örnek
canlı destek

Tarihçe

Ege Üniversitesi'nde nükleer konularda bir araştırma merkezi kurulmasına ilişkin çalışmalar, Atom Enerjisi Komisyonu ve İstanbul Teknik Üniversitesi Nükleer Enerji Enstitüsü'nün kuruluşuna paralel olarak 1959 yılında başlamış ve 04 Mayıs 1966 tarihinde Ege Üniversitesi Rektörlüğü Radyoizotop Araştırma Merkezi adı ile faaliyete geçmiştir.1966-1977 yılları arasında Ege Üniversitesi Radyoizotop Araştırma Merkezi, 1977-1982 yılları arasında Ege Üniversitesi Nükleer Araştırma ve Eğitim Enstitüsü adı altında çalışmalarını sürdürmüştür. 30.03.1983 tarihinde Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü adıyla yeniden yapılandırılmış ve akademik çalışmalara başlamıştır.

Enstitümüz kuruluşundan günümüze kadar, gerek eğitim-öğretim alanında, gerek araştırma faaliyetlerinde çok önemli gelişmeler kaydetmiştir.Bugüne kadar 284'ı yüksek lisans, 108'i doktora olmak üzere toplam 392 öğrenci mezun olmuş, 253 adet araştırma projesi tamamlanmıştır.Enstitümüzde halen 61 üzerinde öğrenci lisansüstü eğitim görmekte olup, 45'den fazla araştırma projesi yürütülmektedir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ