EGE ÜNİVERSİTESİ

Nükleer Bilimler Enstitüsü

Misyon-Vizyon

MİSYONUMUZ
Nükleer Bilimler alanında gelişen bilim ve teknolojiyi izleyerek; yeni yöntemler, teknikler geliştirmek ve uygulamak, evrensel bilim ve toplum yararına lisansüstü eğitim öğretim ve araştırmalar yapmak ve bu alanda nitelikli insan gücünü arttırmaktır.
       
VİZYONUMUZ

Nükleer bilimler, teknolojiler ve uygulamalar alanında gelişmeleri takip eden, disiplinler arası ulusal ve uluslararası araştırmalar yapan ve ülkenin ihtiyacı olan insan gücünü yetiştiren bir kurum olmaktır.
       
Nükleer alanda araştırma alt yapısına sahip, farklı disiplinlerden öğretim üyesi ve öğrencileri yapısında barındıran enstitümüz, lisansüstü düzeyde eğitim vermektedir. Enstitümüz gerek yetişmiş eleman gerekse araştırma potansiyeli ile laboratuvar imkanları yönünden ülke ihtiyacının karşılanabilmesine büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.

Enstitümüz 1986 yılında küçük bir kadro ile başladığı faaliyetlerini bugün, 22’si öğretim üyesi olan 31 akademik ve 6 idari personelle sürdürmektedir. Enstitümüz eğitim ve öğretime başladığı 1986 yılından bu güne kadar 263 yüksek lisans, 94 doktora olmak üzere toplam 357 mezun vermiştir.