Çerez Örnek
canlı destek

Misyon-Vizyon

MİSYONUMUZ
Nükleer Bilimler alanında gelişen bilim ve teknolojiyi izleyerek; yeni yöntemler, teknikler geliştirmek ve uygulamak, evrensel bilim ve toplum yararına lisansüstü eğitim öğretim ve araştırmalar yapmak ve bu alanda nitelikli insan gücünü arttırmaktır.
       
VİZYONUMUZ

Nükleer bilimler, teknolojiler ve uygulamalar alanında gelişmeleri takip eden, disiplinler arası ulusal ve uluslararası araştırmalar yapan ve ülkenin ihtiyacı olan insan gücünü yetiştiren bir kurum olmaktır.
       
Nükleer alanda araştırma alt yapısına sahip, farklı disiplinlerden öğretim üyesi ve öğrencileri yapısında barındıran enstitümüz, lisansüstü düzeyde eğitim vermektedir. Enstitümüz gerek yetişmiş eleman gerekse araştırma potansiyeli ile laboratuvar imkanları yönünden ülke ihtiyacının karşılanabilmesine büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.

Enstitümüz 1983 yılında küçük bir kadro ile başladığı faaliyetlerini bugün, 23’si öğretim üyesi olan 30 akademik ve 6 idari personelle sürdürmektedir. Enstitümüz eğitim ve öğretime başladığı 1983 yılından bu güne kadar 283 yüksek lisans, 107 doktora olmak üzere toplam 390 mezun vermiştir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ