EGE ÜNİVERSİTESİ

Nükleer Bilimler Enstitüsü

Analiz Hizmetleri

Nükleer Bilimler Enstitüsü; İzmir ve çevresinde, çeşitli resmi ve özel kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

♦ Çevresel materyallerde doğal ve yapay radyonüklit tayini,
♦ Sularda toplam alfa ve toplam beta aktivitesinin saptanması, toplam radyum izotoplarının tayini,
♦ Havada radon ve ürünlerinin aktivite konsantrasyonlarının tayini,
♦ Uranyum ve toryumun her türlü katı ve sıvı örnekte  spektrometrik, titroprosesör kullanılarak titrimetrik ve potansiyometrik tayinleri,
♦ ICP-OES (Indüktif Kuplajlı Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi) ile eser, minör ve majör konsantrasyon düzeylerinde element tayinleri (nadir toprak elementleri, Cs, Sr, ağır metaller vb.),
♦ HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi) ve Radyo HPLC ile kimyasal analizler ve radyokimyasal analizler,
♦ Radyofarmasötiklerin kalite kontrolleri,
♦ Toz kalite kontrol yöntemleri  (tane boyutu dağılımı, akışkanlık, yoğunluk, porozite,yüzey alanı, por hacmi),
♦ Nükleer spektroskopi sistemlerinin tasarımı, bakımı, onarımı, mikroişlemci kontrollü radyasyon dedeksiyon ve doz ölçüm sistemlerinin tasarımı.

Hizmetler broşürümüze ulaşmak için tıklayınız

EGE ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2019 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ

Analiz istek formu için tıklayınız

RADYOAKTİVİTE ÖLÇÜM VE ANALİZ HİZMETLERİ

Radyasyon Ölçüm Hizmeti                                                                                                                                                    TL

Pasif Yöntem ile Radon Aktivite Konsantrasyonu Ölçümü

200 TL/Film Dedektör

İsteğe Bağlı Yerinde Radyasyon Ölçümü

1100 TL

Bina İçi Radon Ölçümü

1320 TL

Yapı Malzemelerinde Radon Hizmeti

660 TL

RADYOAKTİVİTE ANALİZLERİ

Sularda Radyoaktivite Analizi

Suda Toplam Alfa Radyoaktivite Analizi

600 TL

Suda Toplam Beta Radyoaktivite Analizi

600 TL

Suda Ra-226 Analizi

600 TL

Suda Rn-222 Analizi

600 TL

Suda Po-210 Analizi

600 TL

Gıdalarda Radyoaktivite Analizi

Gıdalarda Toplam Alfa Radyoaktivite Analizi

600 TL

Gıdalarda Toplam Beta Radyoaktivite Analizi

600 TL

Gıdalarda Gama (Cs-137, Ra-226, Th-232, K-40) Radyoaktivite Analizi

600 TL/radyonüklid

Gıdalarda Po-210 Analizi

600 TL

Toprak ve Yapı Malzemelerinde Gama Radyoaktivite Analizi

Numunelerde Toplam Alfa Radyoaktivite Analizi

600 TL

Numunelerde Toplam Beta  Radyoaktivite Analizi

600 TL

Numunelerde Gama (Cs-137, Ra-226, Th-232, K/40) Radyoaktivite Analizi

600 TL/radyonüklid

Numunelerde Po-210 Analizi

600 TL

KİMYASAL ANALİZLER

ICP-OES İle Yapılan Element Analizleri

ICP-OES Elementel Tarama (Örnek başına)

390 TL

ICP-OES Analizi 4 elemente kadar

770 TL

ICP-OES Analizi 4 elementten fazlası

1210 TL

Su, Gıda ve Biyolojik Örneklerde İnaktif İyodür (İzotop seyreltme)

1-5 örnek arası (örnek başına)

1210 TL

5’den fazla örnek (örnek başına)

600 TL

KROMATOGRAFİK ANALİZLER

Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografisi (HPLC) ile kalitatif analiz;

1-3 örnek arası (örnek başına)

390 TL

4-7 örnek arası (örnek başına)

330 TL

8-10 örnek arası (örnek başına)

280 TL

11 bileşen üzeri (örnek başına)

220 TL

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile kalitatif analiz için metod geliştirme;

1-3 örnek arası (örnek başına)

1820 TL

4-7 örnek arası (örnek başına)

1490 TL

8-10 örnek arası (örnek başına)

1210 TL

11 bileşen üzeri (örnek başına)

1100 TL

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile kalilatif analiz için rapor hazırlama; (Örnek başına)

150 TL

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) İle Saflaştırma İşlemi;

1-10 enjeksiyon arası (enjeksiyon başına)

1210 TL

10-30 enjeksiyon arası (enjeksiyon başına)

1100 TL

30-50 enjeksiyon arası (enjeksiyon başına)

880 TL

50 enjeksiyon üzeri (enjeksiyon başına)

770 TL

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile saflaştırma işlemi için metod geliştirme;

1-3 örnek arası (örnek başına)

1820 TL

4-7 örnek arası (örnek başına)

1490 TL

8-10 örnek arası (örnek başına)

1210 TL

11 bileşen üzeri (örnek başına)

1100 TL

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile saflaştırma işlemi için rapor hazırlama; (Örnek başına)

140 TL

Yüksek Performanslı Sıvı Radyo Kromatografisi (Radyo HPLC)

1320 TL

MALZEME KARAKTERİZASYONLARI

Katılarda Özgül Yüzey Alanı ve Porozite Tayini

550 TL

Malzemenin Radyasyon Geçirgenliği Analizi

1320 TL

Zeta Potansiyeli ile Parçacık Boyut Ölçümü (Yaş)

170 TL

Zeta Potansiyeli ile Parçacık Boyut Ölçümü (Kuru)

220 TL

Zeta Potansiyel ve Mobilite Ölçümü (Örnek başına)

140 TL

KALİTE KONTROL HİZMETLERİ

RADYOİZOTOP VE RADYOFARMASÖTİK KALİTE KONTROLÜ

Tc-99m Jeneratör Kalite Kontrolü (Bütün kontroller dahil)

5230 TL

Tc-99m'de Alüminyum Safsızlık Analizi

280 TL

Radyokimyasal ve Radyofarmasötik Safsızlık

600 TL

 

  • Ücretlere %18 KDV dahildir.
  • Üniversitelere %40, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına %20 indirim uygulanmaktadır.
  • Ham sonuç verme süresi 10 gündür. Değerleri yorumlanması ve istatiksel analizi ayrı fiyata tabi olup, talep edilmesi durumunda yorumlama ve istatiksel analiz ücreti toplam ücretin %25'i dir.