Çerez Örnek
canlı destek

Analiz Hizmetleri

Nükleer Bilimler Enstitüsü; İzmir ve çevresinde, çeşitli resmi ve özel kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

♦ Çevresel materyallerde doğal ve yapay radyonüklit tayini,
♦ Sularda toplam alfa ve toplam beta aktivitesinin saptanması, toplam radyum izotoplarının tayini,
♦ Havada radon ve ürünlerinin aktivite konsantrasyonlarının tayini,
♦ Uranyum ve toryumun her türlü katı ve sıvı örnekte  spektrometrik, titroprosesör kullanılarak titrimetrik ve potansiyometrik tayinleri,
♦ ICP-OES (Indüktif Kuplajlı Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi) ile eser, minör ve majör konsantrasyon düzeylerinde element tayinleri (nadir toprak elementleri, Cs, Sr, ağır metaller vb.),
♦ HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi) ve Radyo HPLC ile kimyasal analizler ve radyokimyasal analizler,
♦ Radyofarmasötiklerin kalite kontrolleri,
♦ Toz kalite kontrol yöntemleri  (tane boyutu dağılımı, akışkanlık, yoğunluk, porozite,yüzey alanı, por hacmi),
♦ Nükleer spektroskopi sistemlerinin tasarımı, bakımı, onarımı, mikroişlemci kontrollü radyasyon dedeksiyon ve doz ölçüm sistemlerinin tasarımı.

Hizmetler broşürümüze ulaşmak için tıklayınız

 

RADYOAKTİVİTE ÖLÇÜM VE ANALİZ HİZMETLERİ

 

Radyasyon Ölçüm Hizmeti

 

Bina içi Radon Ölçümü Pasif Yöntem (Çift Dedektör)

825 TL /film dedektör

Bina içi Radon Ölçümü Aktif Yöntem (İzmir)

4200 TL  

Bina içi Radon Ölçümü Aktif Yöntem (Diğer Şehirler)

6750 TL 

Yerinde Radyasyon Doz Hızı Ölçümü (İzmir)

3750 TL/gün 

Yerinde Radyasyon Doz Hızı Ölçümü (Diğer Şehirler)

6750 TL/gün 

Yapı Malzemelerinde Radon Hizmeti

2100 TL

RADYOAKTİVİTE ANALİZLERİ

 

Sularda Radyoaktivite Analizi

 

Suda Toplam Alfa Radyoaktivite Analizi

2250 TL

Suda Toplam Beta Radyoaktivite Analizi

2250 TL

Sularda Rn-222 Ölçümü (RAD7 Dedektör sistemi ile)

2250 TL

Sularda Ra-226 Ölçümü (RAD7 Dedektör sistemi ile dolaylı)

2250 TL

Suda Po-210 Analizi

2250 TL

Gıdalarda Radyoaktivite Analizi

 

Gıdalarda Toplam Alfa Radyoaktivite Analizi

2250 TL

Gıdalarda Toplam Beta Radyoaktivite Analizi

2250 TL

Gıdalarda Gama (Cs-137, Ra-226, Th-232, K-40) Radyoaktivite Analizi

2250 TL / radyonüklid

Gıdalarda Po-210 Analizi

2250 TL

Toprak ve Yapı Malzemelerinde Gama Radyoaktivite Analizi

 

Numunelerde Toplam Alfa Radyoaktivite Analizi

2250 TL

Numunelerde Toplam Beta Radyoaktivite Analizi

2250 TL

Numunelerde Gama (Cs-137, Ra-226, Th-232, K-40) Radyoaktivite Analizi

2250 TL/ radyonüklid

Numunelerde Po-210 Analizi

2250 TL

KİMYASAL ANALİZLER

 

ICP-OES ile Yapılan Element Analizleri

 

ICP-OES Elementel Tarama (örnek başına)

1300 TL

ICP-OES Analizi 4 elemente kadar

2500 TL

ICP-OES Analizi 4 elementten fazlası

3900 TL

FTIR- Spektrometresiyle Örnek Analizi (ATR ile)

500 TL

KROMATOGRAFİK ANALİZLER

 

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile kalitatif analiz;

 

1-3 örnek arası (örnek başına)

1275 TL

4-7 örnek arası (örnek başına)

1050 TL

8-10 örnek arası (örnek başına)

900 TL

11 bileşen üzeri (örnek başına)

700 TL

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile kalitatif analiz için metod geliştirme;

 

1-3 örnek arası (örnek başına)

5850 TL

4-7 örnek arası (örnek başına)

4800 TL

8-10 örnek arası (örnek başına)

2900 TL

11 bileşen üzeri (örnek başına)

3525 TL

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile kalitatif analiz için rapor hazırlama;

500 TL

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile saflaştırma işlemi;

 

1-10 enjeksiyon arası (enjeksiyon başına)

3900 TL

10-30 enjeksiyon arası (enjeksiyon başına)

3525 TL

30-50 enjeksiyon arası (enjeksiyon başına)

2850 TL

50 enjeksiyon üzeri (enjeksiyon başına)

2500 TL

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile saflaştırma işlemi için metod geliştirme;

 

1-3 örnek arası (örnek başına)

5850 TL

4-7 örnek arası (örnek başına)

4800 TL

8-10 örnek arası (örnek başına)

3900 TL

11 bileşen üzeri (örnek başına)

3525 TL

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile saflaştırma işlemi için rapor hazırlama; (örnek başına)

450 TL

Yüksek Performanslı Sıvı Radyo Kromatografisi (Radyo HPLC)

4200 TL

MALZEME KARAKTERİZASYONLARI

 

Katılarda Özgül Yüzey Alanı ve Porozite Tayini (örnek başına)

1800 TL

Malzemenin Radyasyon Geçirgenliği Analizi (örnek başına)

4200 TL

Zetasizer ile Parçacık Boyut Ölçümü (Yaş)(2 nm-1 µm)

600 TL

Zetasizer ile Parçacık Boyut Ölçümü (Kuru)(2 nm-1 µm)

700 TL

Zeta Potansiyel ve Mobilite Ölçümü (Örnek başına)

600 TL

Refraktif indeks ölçümü (örnek başına)

300 TL

KALİTE KONTROL HİZMETLERİ

 

RADYOİZOTOP VE RADYOFARMASÖTİK KALİTE KONTROLÜ

 

Radyokimyasal ve Radyofarmasötik Safsızlık

4500 TL

 

 

 

 

 

  • Ücretlere %18 KDV dahildir.
  • Ham sonuç verme süresi 10 gündür. Değerlerin yorumlanması ve istatiksel analizi ayrı fiyata tabi olup, talep edilmesi durumunda yorumlama ve istatiksel analiz ücreti toplam ücretin %25'i dir.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ