canlı destek

Analiz Hizmetleri

Nükleer Bilimler Enstitüsü; İzmir ve çevresinde, çeşitli resmi ve özel kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

♦ Çevresel materyallerde doğal ve yapay radyonüklit tayini,
♦ Sularda toplam alfa ve toplam beta aktivitesinin saptanması, toplam radyum izotoplarının tayini,
♦ Havada radon ve ürünlerinin aktivite konsantrasyonlarının tayini,
♦ Uranyum ve toryumun her türlü katı ve sıvı örnekte  spektrometrik, titroprosesör kullanılarak titrimetrik ve potansiyometrik tayinleri,
♦ ICP-OES (Indüktif Kuplajlı Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi) ile eser, minör ve majör konsantrasyon düzeylerinde element tayinleri (nadir toprak elementleri, Cs, Sr, ağır metaller vb.),
♦ HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi) ve Radyo HPLC ile kimyasal analizler ve radyokimyasal analizler,
♦ Radyofarmasötiklerin kalite kontrolleri,
♦ Toz kalite kontrol yöntemleri  (tane boyutu dağılımı, akışkanlık, yoğunluk, porozite,yüzey alanı, por hacmi),
♦ Nükleer spektroskopi sistemlerinin tasarımı, bakımı, onarımı, mikroişlemci kontrollü radyasyon dedeksiyon ve doz ölçüm sistemlerinin tasarımı.

Hizmetler broşürümüze ulaşmak için tıklayınız

EGE ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2022 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ

Analiz istek formu için tıklayınız

RADYOAKTİVİTE ÖLÇÜM VE ANALİZ HİZMETLERİ

Radyasyon Ölçüm Hizmeti                                                                                                                           ÜCRET  (TL)  

Bina içi Radon Ölçümü Pasif Yöntem (çift dedektör)

550 TL / Film Dedektör

Bina içi Radon Ölçümü Aktif Yöntem (İzmir içinde)

2800 TL

Bina İçi Radon Ölçümü Aktif Yöntem (Dİğer şehirler)

4500 TL

Yerinde Radyasyon Doz Hızı Ölçümü (İzmir)

2500 TL

Yerinde Radyasyon Doz Hızı Ölçümü (Diğer Şehirler)

4500
Yapı malzemelerinde Radon Hizmeti

1400

RADYOAKTİVİTE ANALİZLERİ

Sularda Radyoaktivite Analizi

Suda Toplam Alfa Radyoaktivite Analizi

1500 TL

Suda Toplam Beta Radyoaktivite Analizi 

1350 TL

Suda Ra-226 Analizi

1500 TL

Suda Rn-222 Analizi

1500 TL

Suda Po-210 Analizi

1500 TL

Gıdalarda Radyoaktivite Analizi

Gıdalarda Toplam Alfa Radyoaktivite Analizi

1500 TL

Gıdalarda Toplam Beta Radyoaktivite Analizi

1500 TL

Gıdalarda Gama (Cs-137, Ra-226, Th-232, K-40) Radyoaktivite Analizi

1500 TL / radyonüklid

Gıdalarda Po-210 Analizi

1500 TL

Toprak ve Yapı Malzemelerinde Gama Radyoaktivite Analizi

Numunelerde Toplam Alfa Radyoaktivite Analizi

1500 TL

Numunelerde Toplam Beta  Radyoaktivite Analizi

1500 TL

Numunelerde Gama (Cs-137, Ra-226, Th-232, K/40) Radyoaktivite Analizi

1500 TL/ radyonüklid

Numunelerde Po-210 Analizi

1500 TL

KİMYASAL ANALİZLER

ICP-OES İle Yapılan Element Analizleri

ICP-OES Elementel Tarama (Örnek başına)

860 TL

ICP-OES Analizi 4 elemente kadar

1650 TL

ICP-OES Analizi 4 elementten fazlası

2600 TL

FTIR - Spektrometresiyle Örnek Analizi (ATR) ile

300 TL

Su, Gıda ve Biyolojik Örneklerde İnaktif İyodür (İzotop seyreltme)

1-5 örnek arası (örnek başına)

2600 TL

5’den fazla örnek (örnek başına)

1350 TL

KROMATOGRAFİK ANALİZLER

Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografisi (HPLC) ile kalitatif analiz;

1-3 örnek arası (örnek başına)

850 TL

4-7 örnek arası (örnek başına)

700 TL

8-10 örnek arası (örnek başına)

600 TL

11 bileşen üzeri (örnek başına)

470 TL

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile kalitatif analiz için metod geliştirme;

1-3 örnek arası (örnek başına)

3900 TL

4-7 örnek arası (örnek başına)

3200 TL

8-10 örnek arası (örnek başına)

2600 TL

11 bileşen üzeri (örnek başına)

2350 TL

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile kalilatif analiz için rapor hazırlama; (Örnek başına)

330 TL

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) İle Saflaştırma İşlemi;

1-10 enjeksiyon arası (enjeksiyon başına)

2600 TL

10-30 enjeksiyon arası (enjeksiyon başına)

2350 TL

30-50 enjeksiyon arası (enjeksiyon başına)

1900 TL

50 enjeksiyon üzeri (enjeksiyon başına)

1650 TL

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile saflaştırma işlemi için metod geliştirme;

1-3 örnek arası (örnek başına)

3900 TL

4-7 örnek arası (örnek başına)

3200 TL

8-10 örnek arası (örnek başına)

2600 TL

11 bileşen üzeri (örnek başına)

2350 TL

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile saflaştırma işlemi için rapor hazırlama; (Örnek başına)

300 TL

Yüksek Performanslı Sıvı Radyo Kromatografisi (Radyo HPLC)

2800 TL

MALZEME KARAKTERİZASYONLARI

Katılarda Özgül Yüzey Alanı ve Porozite Tayini (örnek başına)

1200 TL

Malzemenin Radyasyon Geçirgenliği Analizi (örnek başına)

2800 TL

Zeta Potansiyeli ile Parçacık Boyut Ölçümü (Yaş) (2nm-1micro m)

375 TL

Zeta Potansiyeli ile Parçacık Boyut Ölçümü (Kuru) (2nm-1micro m)

470 TL

Zeta Potansiyel ve Mobilite Ölçümü (Örnek başına)

300 TL

Rekraktif indeks ölçümü (örnek başına)

200 TL

KALİTE KONTROL HİZMETLERİ

RADYOİZOTOP VE RADYOFARMASÖTİK KALİTE KONTROLÜ

Tc-99m Jeneratör Kalite Kontrolü (Bütün kontroller dahil)

11000 TL

Tc-99m'de Alüminyum Safsızlık Analizi

600 TL

Radyokimyasal ve Radyofarmasötik Safsızlık

3000 TL

 

  • Ücretlere %18 KDV dahildir.
  • Ham sonuç verme süresi 10 gündür. Değerlerin yorumlanması ve istatiksel analizi ayrı fiyata tabi olup, talep edilmesi durumunda yorumlama ve istatiksel analiz ücreti toplam ücretin %25'i dir.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ