Çerez Örnek
canlı destek

Projeler

E.Ü.NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TAMAMLANAN BİLİMSEL VE ARAŞTIRMA PROJELERİ

 •  15 NBE 006 “Platin ve Titanyum Nanoparçacık Temelli Konjugatların Geliştirilmesi, I-125 ile Radyoişaretlenmesi ve in vitro Uygulamalar” Prof.Dr.Perihan ÜNAK, Dokt.Öğr.Volkan TEKİN  (2020)

 

 • 17 NBE 001 “Tütün Kullanıcılarına 210Po Radyonüklidinden Gelen Doz Katkısının İncelenmesi” Prof.Dr.Aysun UĞUR GÖRGÜN,  Dok.Öğr.Süleyman CANKURT  (2020)

 

 • 17 NBE 004 “Cyanex 272 Emdirilmiş Reçineler Kullanılarak Kobalt ve Nikelin Sulu Çözeltilerden Uzaklaştırılması” Doç.Dr.Süleyman İNAN ,Ar.Gör.Dr.Berkan ÇETİNKAYA, Doç.Dr.Şenol SERT, Prof.Dr.Hüseyin TEL, Prof.Dr.Yüksel ALTAŞ, Ar.Gör.Emine NOSTAR  Selcan ŞENGÜL    Bekir ÖZKAN  (2020)

 

 • 18 NBE 002 “Uranyum Dioksit Küreciklerinin İç Jelleşme Prosesi İle Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu” Ar.Gör.Dr.Berkan ÇETİNKAYA, Doç.Dr.Süleyman İNAN,Dok.Öğr. Bekir ÖZKAN, Dok.Öğr.Selcan ŞENGÜL, Dok.Öğr.İbrahim ÖZTÜRK  Dok.Öğr.Hüseyin İLHAN (2020)

 

 • 17 NBE 006 “Metotreksat Yüklü Silika Nanoparçacıkları: Sentezlenmesi, Radyoişaretlenmesi ve İn Vitro Biyoetkinliğinin İncelenmesi” Doç.Dr.Çiğdem İÇHEDEF, Prof.Dr.Serap TEKSÖZ, Doç.Dr.Emin İlker MEDİNE, YL.Öğr.Burcu AYDIN  (2020)

 

 • 17 NBE 007 “Sultanmisilin'in Tc-99m ile işaretlenmesi ve İn Vitro Enfeksiyon Potansiyelinin Tespiti” Doç.Dr.Kübra DURKAN, Prof.Dr.Fatma YURT ONARAN  (2020)

 

 • 18 NBE 001   “Gediz Grabeni Batı Kolu (Manisa Havzası) Boyunca Radon Konsantrasyonlarının Sürekli Ölçümlerle Belirlenmesi” Ar.Gör.Dr.Mutlu İÇHEDEF, Doç.Dr.Müslim Murat SAÇ, Prof.Dr.Hasan SÖZBİLİR, Doç.Dr. Serpil AKÖZCAN, Ar.Gör.Caner TAŞKÖPRÜ (2020)

 

 • 16 NBE 008 Manisa Fayı Üzerinde Toprak Gazı Radon Değişimlerinin İncelenmesi Ar. Gör. Dr.Mutlu İÇHEDEF, Doç. Dr. Müslim Murat SAÇ, Ar. Gör. Dr.Caner TAŞKÖPRÜ (2019)

 

 • 18 NBE 003 “Radyoişaretli Ftalosiyanın Gram Negatif, Gram Pozitif Bakterilerde Tutulumu ve Antimikrobiyal Fotodinamik Terapi Potansiyelinin in vitro Olarak Tespiti” Prof. Dr. Fatma YURT ONARAN, Prof. Dr. Mine HOŞGÖR LİMONCU, Ar. Gör. İsmail ÖZTÜRK, Yard.Doç. Dr. mine İNCE OCAKOĞLU, Dokt .Öğr. Ayça TUNÇEL (2019)

 

 • 17 NBE 002 “Fethiye Bölgesi Kıyı Çökellerinin Kaynağının Araştırılmasında RadyometrikAnalizlerin Kullanılması” Prof. Dr. Günseli YAPRAK, Dokt. Öğr. Süleyman CANKURT, Osman CANDAN, Ar. Gör. Dr. İlker SERT, Y. L. Öğr. Goncagül DURSUN (2019)

 

 • 16 NBE 010 “Toryum, Seryum ve Lantanın Okzalat Konsantrelerinden Ayrılmasının İncelenmesi” Prof. Dr. Yüksel ALTAŞ, Prof. Dr. Hüseyin TEL, Prof. Dr. Serap TEKSÖZ, Doç. Dr. Şenol SERT, Doç. Dr. Süleyman İNAN, Ar. Gör. Dr. Berkan ÇETİNKAYA, Ar. Gör. Emine NOSTAR (2019)

 

 • 16 NBE 006 “Farklı İyonlar ile Katkılanmış ZnO nano Kristalllerinin Sentezi ve Lüminesans Özelliklerinin İncelenmesi” Doç. Dr. Elçin EKDAL KARALI, Prof. Dr. Turgay KARALI, Prof. Dr. Şule AYTAŞ, Doç. Dr. Sabriye YUŞAN, Yard.Doç. Dr. Coşkun HARMANŞAH, Ar. Gör. Caner TAŞKÖPRÜ (2019)

 

 • 16 NBE 005 “Çok Duvarlı Karbon Nanotüpler Kullanılarak Bazı Nadir Toprak Elementlerinin Sorpsiyonunun İncelenmesi” Doç. Dr. Ceren KÜTAHYALI ASLANİ, Prof. Dr. Mahmut A.A.ASLANİ, Ar. Gör. Dr.BERKAN ÇETİNKAYA, Ar. Gör. Emine NOSTAR ASLAN, Prof. Dr. Meral ERAL, Prof. Dr. Hüseyin TEL, Prof. Dr. Yüksel ALTAŞ, Prof. Dr. Şule AYTAŞ, Y. L. Öğr. Cansu ENDES, Dok .Öğr. Mutlu GÖK (2019)

 

 • 16 NBE 001 “Tümör Hedefli Silika Nanoparçacıkların Bifonksiyonel Ajan Potansiyelinin İncelenmesi” Prof. Dr. Fatma YURT ONARAN, Dok .Öğr. Özge ER (2019)

 

 • 15 NBE 008 “Bina Yapı Malzemelerinin Havadaki Radon Konsantrasyonuna Katkılarının İncelenmesi” Doç. Dr. Müslim M.SAÇ, Prof. Dr. Mehmet N.KUMRU, Doç. Dr. Şemsi YAZICI, Ar. Gör. Caner TAŞKÖPRÜ, Y. L. Öğr. Esma Birsu TAŞKIN (2019)

 

 • 16 NBE 003 “Nükleer Laboratuvarlar Akıllı Radyasyon İzleme Sistemi” Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAYBURT, Doç. Dr. Cüneyt ÇELİKTAŞ (HAZİRAN 2018)

 

 • 16 NBE 002 “Zeytin Prinasının Modifikasyonu ve Ce (III) İyonlarının Sulu Çözeltilerden Gideriminde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi” Doç. Dr. Sabriye YUŞAN, Y.L Öğr.Yusuf Azmi AKBAŞ, Prof. Dr. Şule AYTAŞ, Doç. Dr. Şenol SERT, Doç. Dr. Süleyman İNAN, Doç. Dr. Ceren K.ASLANİ, Ar. Gör. Emine NOSTAR, Prof. Dr. Hüseyin TEL (13.08.2018)

 

 • 16 NBE 009 TEKNOLOJİ “Eskişehir -Beylikahır Cevherinden Amonyum Toroksalat Yöntemi ile Toryum Kazanılmasının Etüdü” Prof. Dr. Hüseyin TEL, Prof. Dr. Yüksel ALTAŞ, Doç. Dr. Şenol SERT, Doç. Dr. Süleyman İNAN, Ar. Gör. Dr. Berkan ÇETİNKAYA, Ar. Gör. Dr. Emine NOSTAR(2018)

 

 • 2015 NBE 003 “Nadir Toprak Katkılı Organometalik Bazlı ince Filmlerin Hazırlanması, Lüminesans Özelliklerinin Karakterize Edilmesi” Doç. Dr. Mahmut A.A.ASLANİ, Prof. Dr. Turgay KARALI, Doç. Dr. Ceren KÜTAHYALI, ASLANİ, Doç. Dr. Sabriye YUŞAN, Doç. Dr. Elçin EKDAL KARALI, Dokt .Öğr. Neslihan AKKUŞ Dokt .Öğr. Mutlu GÖK, Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANAKKUŞ ERZURUM (2018)

 

 • 15 NBE 001 “Aydın İli Koçarlı Bölgesi ve Çevresindeki Topraklarda Doğal Radyoaktivitenin belirlenmesi” Doç. Dr. Müslim Murat SAÇ, Ar. Gör. Caner TAŞKÖPRÜ, Prof. Dr. Mustafa BOLCA, Dokt .Öğr. Ayşe PİŞKİN, Yük. Lis. Öğr. Esma Birsu TAŞKIN Yük. Lis. Öğr. Zafer ÖZEN (10.09.2018)

 

 • 16 NBE 004 “Eskişehir Beylikahır Yöresi Kompleks Cevher Çözündürülmesinde İyonik Sıvı Kullanımının İncelenmesi” Doç. Dr. Şenol SERT, Prof. Dr. Meral ERAL, Prof. Dr. Yüksel ALTAŞ, Prof. Dr. Mahmut A.A.ASLANİ, Doç. Dr. Sabriye YUŞAN, Doç. Dr. Süleyman İNAN, Ar. Gör. Dr.Berkan ÇETİNKAYA, Dok .Öğr. Gülçin ÖZEVCİ (11.04.2018)

 

 • 15 NBE 005 “Toprakların Pedolojik Özellikleri İle Radon Salınım Hızı Arasındaki İlişkinin İstatiksel Yöntemlerle İncelenmesi” Prof. Dr. Günseli YAPRAK, Doç. Dr. Müslim Murat SAÇ, Doç. Dr. Berkay CAMGÖZ, Ar. Gör. Dr.İlker SERT, Ar. Gör. Caner TAŞKÖPRÜ, Yük. Lis. Öğr. Serkan GÜRLEYEN, Dokt .Öğr. Zübeyr SAGÖZEN, Dokt .Öğr. Şenay ŞAHİN

 

 • 16 NBE 007 “AuFe Hibrid Nanoparçacıkların Sentezi, Optimizasyonu ve Karakterizasyonu” Doç. Dr. Emin İlker MEDİNE, Ar. Gör. Özge KOZGUŞ GÜLDÜ, Öğr.Gör.Ayfer YURT

 

 • 15 NBE 007 “Nükleer Atık İdaresinde Membran Teknolojisinin Kullanımı” Doç. Dr. Sabriye YUŞAN, Uzm.Dr.Şenol SERT, Dokt .Öğr. Gülçin ÖZEVCİ, Prof. Dr. MERAL ERAL, Ar. Gör. Dr.Süleyman İNAN

 

 • 15 NBE 004 “İzmir'de 7Be'nin Atmosferik Davranışının İncelenmesi” Prof. Dr. Aysun UĞUR GÖRGÜN, Dokt .Öğr. Işık FİLİZOK, Öğr.Muazzez KÜL

 

 • 15 NBE 002 İnsan Kanser Hücrelerinde in vitro Uygulamalarda Kullanılabilecek Bor Nötron Yakalama Terapisi için Nanobiyoparçacıkların Sentezlenmesi ve Geliştirilmesi Prof. Dr. Perihan ÜNAK, Prof. Dr. Suna TİMUR, Ar. Gör. Özge KOZGUŞ GÜLDÜ (18.09.2017)

 

 • 14 NBE 002 “Batı Marmara Bölgesi Radon Emisyon Değişimleri ile Yer Kabuğu Hareketleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi” Doç. Dr. Müslim Murat SAÇ, Arş.Gör.Dr. Mutlu İÇHEDEF, Arş.Gör. Caner TAŞKÖPRÜ, Okan Üniversitesi Dokt .Öğr. Osman GÜNAY (29.06.2017)

 

 • 14 NBE 009 “Ege Bölgesi'nde Bazı Doğal Radyonüklidlerin Atmosferik Davranışlarının İncelenmesi” Prof. Dr. Aysun Uğur Görgün, Öğr.Işık FİLİZOK, Öğr.Muazzez KÜL (19.04.2017)

 

 • 14 NBE 001 Termolüminesans Malzeme Sentezi ve Lüminesans Özeliklerinin İncelenmesi Prof. Dr. Turgay KARALI, Doç. Dr. Mahmut Ali Asker ASLANI, Yard.Doç. Dr. Coşkun HARMANŞAH, Tekn. Dr. Elçin Ekdal KARALI (19.04.2017)

 

 • 14 NBE 008 “Solvent İmpregne Reçinelerle Uranyum Sorpsiyonunun İncelenmesi” Prof. Dr. Hüseyin TEL(Y), Prof. Dr. Yüksel ALTAŞ(A), Ar. Gör. Dr. Süleyman İNAN(A) Ar. Gör. Dr.Berkan ÇETİNKAYA(A) , Ar. Gör. Emine NOSTAR(A) ((29.12.2016)

 

 • 14 NBE 010 “İzmir İli Yeraltı Ulaşım Yerlerinde ve Turistik Amaçlı Mağaralarda Radon Aktivite Konsantrasyonlarının Belirlenmesi” Doç. Dr. Berkay CAMGÖZ(Y) , Doç. Dr. Müslim Murat SAÇ(A) Ar. Gör. Dr. Mutlu İÇHEDEF(A), Yrd. Doç. Dr. Coşkun HARMANŞAH(A), Ar. Gör. Caner TAŞKÖPRÜ(A), Öğrenci Tuğçe KARATAŞ(A) (29.12.2016)

 

 • 14 NBE 006 “Midyelerde (Mytilus galloprovincialis) 210Po'un Biyodağılımının İncelenmesi” Prof. Dr. Aysun Uğur GÖRGÜN (Y), Yüksek Lisans Öğrencisi Farzaneh Etemadi JALDEHBAKHANİ (A), Yüksek Lisans Öğrencisi Muazzez KÜL (A) (06.12.2016)

 

 • 14 NBE 005 “Manyetik Nano Grafen Kompozitlerin Hazırlanması, Karakterizasyonu, Stronsiyum ve Sezyumun Sulu Çözeltilerden Gideriminde Kullanılması” Prof. Dr. Şule AYTAŞ (Y), Prof. Dr. Günseli YAPRAK (A), Uzman Şenol SERT (A), Doç. Dr. Cem GÖK (A), Doç. Dr. Sabriye YUŞAN (06.12.2016)

 

 • 13 NBE 005 “Nükleer Atık Yönteminde Kullanılmak Üzere Sentezlenmiş Karışık Oksit Küreciklerin Kolon Performansının İncelenmesi” Doç. Dr.Süleyman İNAN (Y),  Arş.Gör.Emine NOSTAR(A), Uzm. Dr. Şenol SERT(A), Dr. Berkan ÇETİNKAYA (A), Yrd. Doç. Dr. Ceren KÜTAHYALI (25.10.2016)

 

 • 13 NBE 006 "Endüstriyel Materyallerde Ve Yapı Malzemelerinde Radyonüklid Tayini ve Ortalama Radyasyon Dozuna Katkılarının Hesaplanması" Doç. Dr. Berkay Camgöz, Doç. Dr. Müslim Murat Saç, Araş. Gör. İlker Sert, Araş. Gör. Caner Taşköprü, Prof. Dr. Mehmet Nurullah Kumru (25.10.2016)

 

 • 14 NBE 007 “İmidazolyum Türevi Sentezi, in vitro Sititoksisite ve Tutulumun İncelenmesi” Prof. Dr. Fatma YURT LAMBRECHT, Kasım OCAKOĞLU, Öğrenci Özge ER (07.04.2016)

 

 • 12 NBE 014 "Oksaplatin Yüklenerek Oluşturulan Radyoişaretli ve Nanotaşıyıcılı Sistemin Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi" Doç. Dr. Serap TEKSÖZ, Dok .Öğr., Kamile ŞENOCAK, Ar. Gör. Ayfer Yurt KILÇAR (07.04.2016)

 

 • 2014 NBE 004 Teknesyum-99m (99mTc) İşaretli Plumbagin’in Kanser Hücreleri Üzerindeki in vitro Davranışı Öğr. Gör. Ayfer Yurt KILÇAR, Doç. Dr. Fazilet Zümrüt Biber MÜFTÜLER, Doç. Dr. Emin İlker MEDİNE, Dokt. Öğr. Volkan TEKİN (09.03.2016)

 

 • 13 NBE 008 "Sol-jel Yönetimi İle Hidrate( Zr-si)o2 Küreciklerinin Sentezlenmesi Ve Simüle Atık Çözeltileri İçin Kolon Parametrelerinin İncelenmesi" Dr. Berkan Çetinkaya Prof. Dr. Hüseyin Tel, Prof. Dr. Yüksel Altaş, Araş. Gör. Süleyman İnan, Araş. Gör. EmineNOSTAR, Yrd. Doç. Dr. Ceren Kütahyalı (22.10.2015)

 

 • 12 NBE 018 “Manisa-Soma Kapalı Maden Ocaklarında Radon Konsantrasyonlarının Belirlenmesi” Araştırma Görevlisi Doktor Mutlu İÇHEDEF, Doç. Dr. Müslim Murat SAÇ, Profesör Doktor Mehmet N.KUMRU, Araştırma Görevlisi Doktor Berkay CAMGÖZ, Araştırma Görevlisi Caner TAŞKÖPRÜ, Yüksek Lisans Öğrencisi Murat BÖLÜKBAŞ, Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep YARAR (27.08.2015)

 

 • 13 NBE 009 “Ege Denizi Sedimentlerinin Kurşun İzotopik (240pb,206pb, 207pb, 208pb) Ölçümler İle Değerlendirilmesi, Sediment Birikim Hızı İle Ağır Metal Kirliliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Dr. İlker Sert (Y), Erdeniz Özel (A), Doç. Dr. Berkay Camgöz (A), Araş.Gör. Caner Taşköprü(A), Araş.Gör. Can Eytemiz(A) (27.08.2015)

 

 • 12 NBE 003 “Meşe ve Sakız Bitkilerinde (Quercus sp. Ve Pistacia lentiscus L.) Doğal Radyonüklid (210Po ve 210Pb) Düzeyleriyle Antioksidant Savunma Sisteminin İlişkisinin İncelenmesi" Doç. Dr. Aysun Uğur GÖRGÜN(Y), Doç. Dr. Melike BOR (A), Doktora Öğrencisi Ersan ASLAN (A), Ar. Gör. Dr.Banu ÖZDEN (A) (27.08.2015)

 

 • 12 NBE 001 "Uçucu Kül Bazlı Kompozitlerin Sentezlenmesi ve NükleerAtık Yönteminde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi" Prof. Dr. Yüksel ALTAŞ(Y), Ar. Gör. Emine NOSTAR (A) (27.08.2015)

 

 • 14 NBE 003 “Indole-3-carbinol ve PLGA ile Enkapsüle Edilmiş Indole-3-carbinol Bileşiklerinin Antikanserojenik Etkilerinin in vitro Yöntemlerle İncelenmesi” Doç. Dr. Fazilet Zümrüt Biber MÜFTÜLER (Y), Yüksek Lis.Öğr. Görkem Yıldız (27.08.2015)

 

 • 13 NBE 001 "18F-[FDG İle İşaretli Benzoimidazol Türevi Sentezi ve Alzhemier Hastalığının Taşhisi İçin Potansiyelinin Araştırılması" isim değişikliği "Benzoimidazol Türevinin Sentezi ve Radyoişaretlenmesi" (20.11.2012 isim değişikliği onayı) Prof. Dr. Fatma Y.LAMBRECHT(Y) ,Dokt .Öğr. Elif TABAR (A) (18.06.2015)

 

 • 13 NBE 003 "Hidroksiürenin 99MTC İle İşaretlenmesi ve Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi" Doç. Dr. Serap TEKSÖZ (Y), Yüks.Lis.Barış YILMAZ (A) (15.04.2015)

 

 • 13 NBE 002, "Radyolüminesans Sistemi Kurulumu ve Çeşitli Malzemelerin RL Spekturumlarının İncelenmesi" Prof. Dr. Turgay KARALI(Y), Doç. Dr. Coşkun HARMANŞAH (A), Dr.Elçin Ekdal KARALI (A)  (15.04.2015)

 

 • 12 NBE 012 “Batı Anadolu’yu Tanımlayan Çine Yöresinde Jeolojik Radon Potansiyelinin Haritalanması” Prof. Dr. Günseli YAPRAK, Prof. Dr. Osman CANDAN, Doktora Öğrencisi Zübeyir SAGÖZEN, Yüksek Lisans Öğrencisi Şenay ŞAHİN, Ar. Gör. Caner TAŞKÖPRÜ (15.04.2015)

 

 • 12 NBE 011, “Radyasyon Dedektörü ve Medikal Fizik Uygulamaları İçin GEANT4 Simülasyon Yazılımında Özelleştirilmiş Kullanıcı Girişlerinin Tasarlanması” Ar. Gör. Dr.Berkay CAMGÖZ (Y),Doç. Dr. Gültekin YEĞİN (A), Yard.Doç. Dr. Coşkun HARMANŞAH (A), Doç. Dr. Müslim Murat SAÇ (A), Ar. Gör. Dr.Mutlu İÇHEDEF (A), Prof. Dr. Mehmet Nurullah KUMRU (A) (15.04.2015)

 

 • 12 NBE 009, “Manisa Köprübaşı Bölgesinde Yetişen Bazı Meyveler ve Yenilebilir Sebzelerin Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi” Doç. Dr. Mahmut Ali Asker ASLANİ (Y), Prof. Dr. Şule AYTAŞ (A), Ar. Gör. Dr.Sabriye YUŞAN (A), Yüksek Lisans Öğrencisi Çağlar ÖZER (A) Yüksek Lisans Öğrencisi Neslihan AKKUŞ (A) Yüksek Lisans Öğrencisi Yasemin Demet ATLIHAN (15.04.2015)

 

 • 12 NBE 004, “Peptid Bağlı [18F]FDG ile Peptid Bağlı 99mTc(CO)3+ Sentezi ve Biyolojik Davranışlarının in-vivo Karşılaştırması” Doç. Dr. Serap TEKSÖZ (Y), Doktora Öğrencisi Ahmet Murat ŞENIŞIK (A) , Ar. Gör. Ayfer Yurt KILÇAR(A) (15.04.2015)

 

 • 11 NBE 012, "Magmatik, Metamorfik,Volkanik ve Sedimenter kayaçlarda Radyoaktif Bozunmaya Dayalı Isı Üretim Hızının Belirlenmesi", Prof. Dr. Mehmet N. KUMRU(Y), Prof. Dr. Günseli YAPRAK, Doç. Dr. Müslim Murat SAÇ(A), Arş.Gör.Dr.Berkay CAMGÖZ (A), Aş.Gör.Mutlu İÇHEDEF (A), Dokt .Öğr. Fadıl İNCEOĞLU (A), Dokt .Öğr. Şenay ŞAHİN (A) (15.04.2015)

 

 • 11 NBE 011 “Radyoişaretli Peptid Manyetik nanoparçacıklarının Sentezlenmesi ve Teşhis Ajanı Olarak Kullanımlarının İncelenmesi” Dr.Çiğdem İÇHEDEF, Doç. Dr. Serap TEKSÖZ Arş.Gör.Ayfer Yurt KILÇAR , Dr.Kübra DURKAN (15.04.2015)

 

 • 11 NBE 009 “Bafa Gölü’nde (Milas-Muğla) Bazı İz Elementlerin ve Doğal Radyonüklidlerin Askıdaki Katı Madde, Biota ve Yüzey Sediment Örneklerinde Araştırılması” Doçent Doktor Aysun UĞUR GÖRGÜN (Y), Doktora Öğrencisi Ramazan MANAV(A), Araştırma Görevlisi Doktor Banu ÖZDEN(A), Doktora Öğrencisi Ersan ASLAN(A), Doktora Öğrencisi Işık FİLİZOK(A) (15.04.2015)

 

 • 11 NBE 007 “Mezopor Yapısına Sahip SiO2 Temelli Materyallerin Radyoaktif Absorban ile Medikal Kullanımının İncelenmesi” Araştırma Görevlisi Doktor Berkay CAMGÖZ(Y), Uzman Doktor Şenol SERT(A), Araştırma Görevlisi Doktor Çiğdem İÇHEDEF(A), Araştırma Görevlisi Mutlu İÇHEDEF(A), Doçent Doktor Müslim M. SAÇ(A), Profesör Doktor Mehmet N.KUMRU (A) (15.04.2015)

 

 

 • 12 NBE 017 “İzmir Körfezi Kara Midye (Mytilus galloprovincialis) ve Bazı Balık Türlerindeki Pestisit Kalıntı Değerleri ile Bazı Doğal Radyonüklid Konsantrasyonları Arasındakiİlişkisinin İncelenmesi” Doçent Doktor Aysun Uğur GÖRGÜN (Y) , Yüksek Lisans Öğrencisi Muazzez KÜL, Araştırma Görevlisi Doktor Banu ÖZDEN (A), Doktora Öğrencisi Ersan ASLAN (A) (19.02.2015)

 

 • 12 NBE 002 “Radyoişaretli Nanoparçacıkların in vivo ve in vitro Etkinliği” Yard.Doç. Dr. Emin İlker MEDİNE(Y), Prof. Dr. Perihan ÜNA(A), Prof. Dr. Recep BEKİŞ, Ar. Gör. Özge Kozguş GÜLDÜ (A) (19.02.2015)

 

 • 11 NBE 013 “Isıl İşlem ile Modifiye Edilmiş Yapraklar Üzerine Seryum ve Lantan’ın Adsorpsiyonu” Yard.Doç. Dr. Ceren KÜTAHYALI (Y), Uzman Dr.Şenol SERT (A) Arş.Gör.Dr.Süleyman İNAN (A), Arş.Gör.Dr.Süleyman İNAN (A), Prof. Dr. Meral ERAL (A) Prof. Dr. Hüseyin TEL (A), Prof. Dr. Yüksel ALTAŞ (A), Arş.Gör.Emine NOSTAR (A) (19.02.2015)

 

 • 12 NBE 016 “Radyo İşaretli Hipoksi Probların Sentezi ve in vitro Değerlendirmeler” Doçent Doktor F.Zümrüt Biber MÜFTÜLER (Y), Doktora Öğrencisi Volkan TEKİN, Öğr .Gör. Dr. Ayfer YURT KILÇAR (19.02.2015)

 

 • 13 NBE 007 "I-131 İşaretli Olomoucinein Terapötik Potansiyelinin Hücre Düzeyinde İncelenmesi" Yar.Doç. Dr. Emin İlker Medine, Ar. Gör. Özge KOZGUŞ GÜLDÜ, Gökhan TAKAN (19.02.2015)

 

 • 12 NBE 015 “Th (IV) İyonlarının ZnO Nanopartikülleri ile Modifiye Edilmiş Silika Materyali Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Sorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi”  Araştırma Görevlisi Doktor Sabriye YUŞAN (Y), Profesör Doktor Şule AYTAŞ (A), Profesör Doktor Sema ERENTÜRK(A), Doçent Doktor Mahmut Ali Asker ASLANI (A) (15.12.2014)

 

 • 12 NBE 007 “Karagöl Sediment Korlarındaki Sediment Birikim Hızı ile Ağır Metal Kirliliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Ar. Gör. Dr.İlker SERT(Y), Prof. Dr. Mehmet Nurullah KUMRU(A), Prof. Dr. Günseli YAPRAK(A), Prof. Dr. Erdeniz ÖZEL(A), Doç. Dr. Müslim Murat SAÇ(A), Ar. Gör. Dr.Berkay CAMGÖZ(A) (15.12.2014)

 

 • 12 NBE 006 “Radon Difüzyon Katsayısının Farklı Topraklardaki Değişiminin Kontrollü Deneylerle Belirlenmesi” Ar. Gör. Dr.Mutlu İÇHEDEF (Y) Doç. Dr. Müslim Murat SAÇ (A) Ar. Gör. Dr.Berkay CAMGÖZ (A) Doç. Dr. Mustafa BOLCA (A) Yüksek Lisans Öğrencisi Caner TAŞKÖPRÜ (A) Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep YARAR (A) (15.12.2014)

 

 • 12 NBE 005 “Bazı Radyoaktif Elementlerin Geçirgen Reaktif Bariyer Sistemi (GRB) Kullanılarak Gideriminin İncelenmesi” Prof. Dr. Şule AYTAŞ(Y), Doktora Öğrencisi Zeyneb CAMTAKAN (A), Yüksek Lisans Öğrencisi Aysun BULUT (A), Ar. Gör. Dr.Sabriye YUŞAN(A), Uzm.Dr.Şenol SERT(A) (15.12.2014)

 

 • 11 NBE 010 "İbuprofenin 99MTc İle Radyoişaretlenmesi ve Radyofarmasötik Potansiyeliin İncelenmesi Dr.Kübra DURKAN(Y), Dr.Çiğdem İÇHEDEF(A), Arş.Gör.Ayfer Yurt KILÇAR(A) (15.12.2014)

 

 • 11 NBE 005 “Denizli Bölgesi Jeotermal Su Kaynaklarındaki Radyoaktivitenin Çevre Topraklarına Olan Etkilerinin İncelenmesi” Doçent Doktor Müslim Murat SAÇ(Y), Profesör Doktor Mehmet N.KUMRU(A), Araştırma Görevlisi Mutlu İÇHEDEF(A), Doçent Doktor Mustafa BOLCA(A), Doktor Fulsen ÖZEN(A), Doktora Öğrencisi Cafer ÇELİKDAĞ(A), Yüksek Lisans Öğrencisi Nevzat BAŞDAN(A), Yüksek Lisans Öğrencisi Caner TAŞKÖPRÜ(A), Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep YARAR (A) (15.12.2014)

 

 • 12 NBE 013 “Yüksek Seviyeli Doğal Radyasyon Alanlarında Gama Dozuna Dayalı Yaşam Boyu Kanser Riskinin Belirlenmesi” Prof. Dr. Günseli YAPRAK, Yüks.Lis.Öğr.Uğur ECEBAY, Yüks.Lis.Öğr.Goncagül DURSUN, Ar. Gör. Caner TAŞKÖPRÜ (26.06.2014)

 

 • 11 NBE 004 “Gama Spektroskopi Tekniği Kullanılarak Uranyum Cevherinin Liç Kalıntılarında Uranyum Düzeylerinin Radyometrik Olarak Ölçülmesi” Doç. Dr. Mahmut Ali Asker ASLANI, Y. L. Öğr. Neslihan AKKUŞ, Arş.Gör. Emine NOSTAR, Arş.Gör. Berkan ÇETİNKAYA, Arş.Gör.Dr. Sabriye YUŞAN, Arş.Gör.Dr. Süleyman İNAN, Uzm.Dr. Şenol SERT, Arş.Gör.Dr. Berkay CAMGÖZ, Yard.Doç. Dr. Ceren KÜTAHYALI (26.06.2014)

 

 • 11 NBE 008 “Çandarlı Körfezi ve Kıyı Şeridinde Denizel ve Karasal Bazı Örneklerde Doğal ve Yapay Radyoaktivite Düzeyinin Belirlenmesi” Profesör Doktor Günseli YAPRAK, Doktora Öğrencisi Şenay ŞAHİN, Profesör Doktor Erdeniz ÖZEL, Doktora Öğrencisi Fadıl İNCEOĞLU, Yüksek Lisans Öğrencisi Buket YILMAZ (11.06.2014)

 

 • 13 NBE 004 "Kına Yaprağından Ekstrakte Edilen Lawsone Bileşiğinin Radyoişaretlenerek, in vivo in vitro Yöntemlerle Biyoetkiliğinin İncelenmesi" Doç. Dr. Fazilet Zümrüt Biber MÜFTÜLER (Y), Yük.Lis.Volkan TEKİN(A) (22.05.2014)

 

 • 12 NBE 010 “131I ile Radyoişaretli Hidroksitirosol’ün Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi” Doç. Dr. Fazilet Zümrüt Biber MÜFTÜLER (Y), Ar. Gör. Ayfer Yurt KILÇAR (A) (22.05.2014)

 

 • 10 NBE 008 “Klinoptilolitin Rn-222 Gazı Geçirgenlik Parametrelerinin İncelenmesi ve Monte Carlo Simulasyon Tekniklerinin Uygulanması” (İsim değişikliği oldu) Yard.Doç. Dr. Mahmoud A.A.ASLANİ(Y), Yüks.Lis.F.Yeşim KURU, Ceyhun YILMAZ (22.05.2014)

 

 • 10 NBE 004 “Kuzey Batı Granitoid Alanlarında Jeolojik Radon Potansiyelinin Belirlenmesi” Prof. Dr. Günseli YAPRAK(Y), Dok .Öğr. Şenay ŞAHİN(A), Prof. Dr. Osman CANDAN(A), Y. L. Öğr. Fadıl İNCEOĞLU(A), Y. L. Öğr. Melek ÖZDAŞ(A), Y. L. Öğr. Can RAHMAN(A)(22.05.2014)

 

 • 11 NBE 003 “99mTc ile İşaretli Clioquinol Türev(ler)’ inin Sentezi” Doç. Dr. F.Zümrüt B.MÜFTÜLER, Arş. Gör.ve Dokt. Öğr. Ayfer Yurt KILÇAR (12.03.2014)

 

 • 12 NBE 008 “Radyoiyodo Ni-klorofil Türevinin Hazırlanması ve Biyolojik Potansiyelinin   İncelenmesi” Prof. Dr. Fatma Yurt LAMBRECHT, Yüks. Lis. Öğr. Özge ER (23.01.2014)

 

 • 10 NBE 010 “Monte Carlo Simulasyonu Destekli Radyasyon Dozu Hesaplamaları ve Sürekli Toprak Gazı Radon İzleme Sisteminin Veri Akışı Erişimi İçin Server Yönetim Stratejisi Geliştirilmesi” Ar. Gör. Dr.Berkay CAMGÖZ, Prof. Dr. Mehmet N.KUMRU, Doç. Dr. Gültekin YEĞİN, Yard.Doç. Dr. Müslim M.SAÇ, Yard.Doç. Dr. Coşkun HARMANŞAH, Ar. Gör. Mutlu İÇHEDEF, Dok .Öğr. Sebile DUMAN, Dok .Öğr. Sibel SARIAYDIN (23.01.2014)

 

 • 11 NBE 006 “Salihli Bölgesi Sedimentlerinin Işıma Özelliklerinin Yaş Tayini Açısından İncelenmesi” Doçent Doktor Turgay KARALI, Doktor Elçin EKDAL, Yüksek Lisans Öğrencisi Erdem ŞAĞBANOĞLU, Yüksek Lisans Öğrencisi Özge DUMLU, Yüksek Lisans Öğrencisi Ozan İNAN, Yüksek Lisans Öğrencisi Berna KARAKUŞ (29.11.2012)

 

 • 11 NBE 002 “Bir Görüntüleme Radyofarmasötiği: 99mTc -Melfalan” Doçent Doktor Serap TEKSÖZ (Y), Yüksek lisans öğrencisi Şerife ALTAN (A) (06.06.2013)

 

 • 11 NBE 001 "Tümörde Jelatinaz Aktivitesinin Görüntülenmesi İçin 99mTc İle İşaretli Jelatinaz İnhibitör Peptidin Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi” Prof. Dr. Fatma Yurt LAMBRECHT, Dokt .Öğr. Burcu ALTIPARMAK (06.06.2013)

 

 • 10 NBE 011 "Radyoiyot İşaretli L-PHA Kaplı Fonksiyonel Manyetik Nanopartiküllerin (Fe3O4) Sentezi ve İn Vitro Biyoafinitilerinin İncelenmesi” Prof. Dr. Perihan ÜNAK, Öğr.Gör.Dr.E.İlker MEDİNE, Doç. Dr. F.Zümrüt BİBER MÜFTÜLER, Ar. Gör. Çiğdem ACAR, Ar. Gör. Ayfer YURT KILÇAR, Dokt .Öğr. Özlet AKÇA (11.10.2012)

 

 • 10 NBE 009 “Deneysel Tasarım Yöntemi ile ICP-OES Parametrelerinin Optimizasyonu ve Eskişehir Beylikahır Yöresi Kompleks Cevher Örneği Analizinde Kullanılması” Uzman Dr.Şenol SERT, Prof. Dr. Meral ERAL, Prof. Dr. Hüseyin TEL, Prof. Dr. Yüksel ALTAŞ, Yard.Doç. Dr. Ceren KÜTAHYALI, Ar. Gör. Berkan ÇETİNKAYA (29.11.2012)

 

 • 10 NBE 007 “Brokoli (Brassica Oleracea Italica) Ekstraktının Escherichia Coli  Bakterileri Üzerine Etkisi ve Bu Ekstraktla Beslenen Albino Wistar Sıçanlarda  99mTc-GH Bileşiğinin Tutulumu” Doç. Dr. F.Zümrüt BİBER MÜFTÜLER(Y), Y. L. Öğr. Betül ÇEKİÇ(A) (2011/Mayıs).

 

 • 10 NBE 006 “Trimidin Kinaz (HSV1-TK) Enzimine Seçici Bir Görüntüleme Radyofarmasötiği:99mTc(CO)3+ -Gansiklovir” Doç. Dr. Serap TEKSÖZ(Y), Y. L. Öğr. Buket GEDİK(A) (09.02.2012)

 

 • 10 NBE 005 “Çeşitli TL Dozimetrelerin OSL ve PTTL Özelliklerinin İncelenmesi” Doç. Dr. Turgay KARALI, Ar. Gör. Dr.Elçin TEKİN, Dok .Öğr. Dilek KURALI, Dok .Öğr. Kemal Fırat OĞUZ (29.11.2012)

 

 • 10 NBE 003 ““Bovine Serum Albumin (BSA) Nanoparçacıklarına Pheophorbide-a’nın Bağlanması ve 99mTc ile İşaretlenerek Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi” Prof. Dr. Fatma YURT LAMBRECHT(Y),Y. L. Öğr. Aykut ÖZGÜR(A) (29.06.2011)

 

 • 10 NBE 002 “Sıvı Membran Tekniği ile Uranyum İyonlarının Taşıyıcı Ligandlarla Ekstraksiyonunun İncelenmesi” Prof. Dr. Şule AYTAŞ(Y), Dok .Öğr. Kadriye Esen ERDEN(A), Yard.Doç. Dr. Ramazan DONAT(A), Ar. Gör. Cem GÖK(A) (07.02.2013)

 

 • 10 NBE 001 “Anorganik ve Organik Katyonlarla Modifiye Edilen Kula Volkanitlerinin Uranyum Adsorpsiyonunun İncelenmesi” Prof. Dr. Meral ERAL, Dok .Öğr. Ümit Hüseyin KAYNAR, Yard.Doç. Dr. Ümran HİÇSÖNMEZ, Uzman Dr.Şenol SERT (11.10.2012)

 

 • 2009 NBE 018 "Çeşme Yarımadası ve Urla Sahil Şeridinin Radyoaktivite Düzeyinin Belirlenmesi ve Gama Doz Hızlarının Hesaplanması" Ar. Gör. Dr.Filiz, GÜR(Y) Dok .Öğr. MehmetTARAKÇI(A)Dr.ÖzdenYAŞAR(A)Dok .Öğr. Tuncer TÜRK (02.10.2013)

 

 • 2009 NBE 017 "Atmosferik Radyoaktif Depozisyonun 7Be, 137Cs ve 210Pb Radyonüklitleri İle İzlenmesi" Prof. Dr. Günseli YAPRAK(Y), Y. L. Öğr. Melek ÖZDAŞ(A) Tez Çalışması, Y. L. Öğr. Fadıl İNCEOĞLU (A) (26.04.2012)

 

 • 2009 NBE 016 "Buldan-Sarayköy-Denizli Çevresinde KB/GD Uzanımlı Graben Faylarında Deprem İlişkili Radon Anomalilerinin Tanımlanması" Prof. Dr. Günseli YAPRAK (Y), Y. L. Öğr. Fadıl İNCEOĞLU(A)(Tez Çalışması), Prof. Dr. Osman CANDAN(A), Y. L. Öğr. Melek ÖZDAŞ(A) ,Y. L. Öğr. Can RAHMAN (A) (26.04.2012).

 

 • 09 NBE 015 “Passiflora’nın 99mTc-DTPA ve radyoişaretli kan hücreleri üzerine etkisi” Doç. Dr. F.Zümrüt BİBER MÜFTÜLER (Y), Y. L. Öğr. Hasan ZORA(A) (09.11.2010)

 

 • 09 NBE 014 “Karbonhidrat bağlı CdSe Kuantum Dot Nanopartiküllerin in Vivo ve İn Vitro Etkinliğinin İncelenmesi” Prof. Dr. Perihan ÜNAK (Y), Y. L. Öğr. Özlet AKÇA (A) (09.11.2010)

 

 • 09 NBE 013 "Kemometri Teknikleri Kullanılarak Cs-137 ve Sr-90 Radyonüklitlerin Polimerik Modifiye Resorkinol Reçinesi Üzerinde Sorpsiyon Davranışlarının İncelenmesi" Yard.Doç. Dr. Mahmoud A.A. ASLANI (Y), Ar. Gör. Dr.Sabriye YUŞAN(A) , Dok .Öğr. Cem GÖK(A), Prof. Dr. Sema AKYIL (A), Prof. Dr. Şule AYTAŞ(A) (07.02.2013)

 

 • 09 NBE 009 "Stokiyometrik Olmayan Uranyum Dioksitteki Alfa Hasarı ve Helyumun Davranışı" Prof. Dr. Meral ERAL, Dok .Öğr. Zeynep TALİP, Prof. Dr. Mehmet BALCAN (06.06.2013)

 

 • 09 NBE 004 "Kuantum Nokta (QDs) Özellikli Nanoparçacıkların Hazırlanması ve Nükleer Dedeksiyon Sistemlerindeki Uygulama Potansiyelinin Araştırılması" Yard.Doç. Dr. Mehmet BAYBURT, , Dok .Öğr. Onur KAHVECİ, Prof. Dr. Perihan ÜNAK, Öğr.Gör.E.İlker MEDİNE (06.06.2013)

 

 • 09 NBE 012 “Apoptosis Dedeksiyonun 99mTc-Glukoheptonat ile in vitro Değerlendirilmesi” Prof. Dr. Fatma Yurt LAMBRECHT, Y. L. Öğr. Gamze KOCAGÖZOĞLU (09.11.2010)

 

 • 2009 NBE 011 “Batı Anadolu Graben Sisteminde Yer Alan Simav Grabeninde Tektonik Aktiviteye Dayalı Radon Anomalilerinin İncelenmesi” Prof.Günseli YAPRAK, Y. L. Öğr. Can RAHMAN,Prof. Dr. Osman CANDAN,Y. L. Öğr. Fadıl İNCEOĞLU, Y. L. Öğr. Melek ÖZDAŞ (26.04.2012).

 

 • 2009 NBE 010 “"99mTc(Co)3+ Koru İle İşaretli Bisfosfonat Bileşiğinin Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi" Doç. Dr. Serap TEKSÖZ, Y. L. Öğr. Kamile ŞENOCAK (11.10.2012)

 

 • 09 NBE 002 "Yerkabuğu Hareketleri ile Radon Değişimleri Arasındaki İlişkilerin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi" Yard.Doç. Dr. M.Murat SAÇ, Prof. Dr. Mehmet N.KUMRU, Öğr.Gör.Mehmet TARAKÇI, Ar. Gör. Mutlu İÇHEDEF,Y. L. Öğr. Aylin AKPINAR, Y. L. Öğr. Deniz GÖKER, Y. L. Öğr. Sercan AYDEMİR (09.02.2012)

 

 • 09 NBE 003 "Radyoaktif Atıkların İmmobilizasyonunda Vitrifikasyon Tekniğinin Uygulanması" Prof. Dr. Sema AKYIL, Dok .Öğr. Cem ERDOĞAN, Doç. Dr. Murat BENGİSU (09.02.2012)

 

 • 09 NBE 006 "Stronsiyumun'un Selektif Adsorpsiyonu'nun Tekstil Atık Su Arıtma Çamurundan Üretilen Aktif Karbon ile İncelenmesi" Yard.Doç. Dr. Ceren KÜTAHYALI, Dok .Öğr. Erdal KAÇAN (09.02.2012)

 

 • 09 NBE 008 “İzmir'de Organik ve Geleneksel Tarım Alanlarındaki Toprak ve Bitki Örneklerinde Bazı Radyonüklidlerin Belirlenmesi" Doç. Dr. Aysun UĞUR, Y. L. Öğr.  Mehmet BAKIM, Prof. Dr. Yusuf KURUCU, Y. L. Öğr. Işık FİLİZOK, Dok .Öğr. Tuncer ÖZTÜRK (2011/Mayıs)

 

 • 2008 NBE 001 “(Th,Pu)O2 Yakıtlarının Simülasyonuna Yönelik (Th,Ce)O2 Küreciklerinin Sol-Jel Yöntemi İle Hazırlanması ve Özelliklerinin İncelenmesi" Prof. Dr. Hüseyin TEL, Dok .Öğr. Ve Ar. Gör. Berkan ÇETİNKAYA (29.09.2011)

 

 • 08 NBE 013 “Nanokristal Adsorbanların Sentezlenmesi ve U(VI)’nin Sulu Çözeltilerden Gideriminde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi” Prof. Dr. Sema AKYIL, Ar. Gör. Sabriye YUŞAN, Y. L. Öğr. Zeyneb CAMTAKAN (2011/Mayıs).

 

 • 09 NBE 005 "Nadir Toprak Elementleri ile Katkılanmış Çeşitli Lüminesans Malzemelerin Dozimetrik Karakteristiklerinin İncelenmesi" Doç. Dr. Turgay KARALI,Ar. Gör. Elçin TEKİN,Ar. Gör. Arzu EGE, Dok .Öğr. Kemal Fırat OĞUZ,Y. L. Öğr. Aycan AKIN, Y. L. Öğr. Timuçin GÜLMEZ (29.09.2011)

 

 • 2007 NBE 003 “Guanin ve Türevlerinin M(CO)3+ (M=Tc ve Re) Korları ile İşaretli Manyetik Özellikli Nanoparçacıklarının Oluşturulması” Yard.Doç. Dr. Serap TEKSÖZ, Dok .Öğr. ve Ar. Gör. Çiğdem ACAR (2011/Mayıs)

 

 • 2007 NBE 004 “Gülbahçe Körfezinde Jeotermal Çıkışlar ile Sediment Korlarındaki Radyoaktif Kurşunun Profil Dağılımı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Prof. Dr. Güngör YENER, Dok .Öğr. İlker SERT, Doç. Dr. Aysun UĞUR, Ar. Gör. Banu ÖZDEN, Ar. Gör. Nergiz YILDIZ, Dok .Öğr. Mutlu İÇHEDEF, Y. L. Öğr.  Ayşe PİŞKİN(11.02.2010)

 

 • 2007 NBE 009 “Van Gölü Sedimentlerinde 210Pb(210Po) ve 137Cs Dağılımının İncelenmesi ve Sedimantasyon Hızı ve Tarihlemede Kullanılması” Prof. Dr. Güngör YENER, Ar. Gör. ve Dok .Öğr. Nergiz YILDIZ, Feray GÖKDERE, Doç. Dr. Aysun UĞUR, Prof. Dr. Sefer ÖRÇEN, Dok .Öğr. Mutlu İÇHEDEF, Dok .Öğr. İlker SERT, Ar. Gör. Banu ÖZDEN, Dok .Öğr. Serpil AKÖZCAN, Y.L.Ayşe PİŞKİN.(11.02.2010)

 

 • -2007 NBE 010, “Radyoterapide Kullanılan Bazı Doz Kaynaklarının Dozimetrik Parametrelerinin Farklı Fantom Dizaynları İçin Saptanması ve In Vivo Doz Ölçümleri. Doç. Dr. Turgay KARALI, Yard.Doç. Dr. Gültekin YEĞİN, Ar. Gör. Melis GÖKÇE, Y. L. Öğr. İlker ÇAKAR, Öğr.Gör.Dr.Nezahat OLACAK, Öğr.Gör.İbrahim OLACAK (21.04.2010)

 

 • 2007 NBE 007 “Küçük Menderes Havzası Tarım Alanlarında Radyoaktif Kirliliğin Saptanması”, Prof. Dr. Mehmet Nurullah KUMRU, Y. L. Öğr.  Nurdan AKAKÇE, Ar. Gör. Berkay CAMGÖZ, Ar. Gör. Ercan TURAN (21.04.2010)

 

 • 09 NBE 007 “Kanser Hücrelerinde Erken Kemoterapi Cevabının 99mTc-Tetrofosmin ile in vitro Değerlendirilmesi” Prof. Dr. Fatma YURT LAMBRECHT,Y. L. Öğr. Elif BAYRAK (09.11.2010)

 

 • 09 NBE 001 “Dietilstilbestrol (DES)'in Fosfat ve Glukuronid Türevlerinin Sentezlenmesi, Radyonüklid ile İşaretlenmesi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi” Prof. Dr. Perihan ÜNAK, Doç. Dr. Zümrüt MÜFTÜLER, Öğr.Gör.E.İlker MEDİNE, Ar. Gör. Çiğdem İÇHEDEF (03.06.2010)

 

 • 08 NBE 012 “Kuzey Ege Termal Sularının Radyoaktivite Düzeylerinin ve Kimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi” Yard.Doç. Dr. Müslim Murat SAÇ, Ar. Gör. Dr.Berkay CAMGÖZ, Doç. Dr. Mustafa BOLCA, Y. L. Öğr. Mustafa REVAN, Y. L. Öğr. Deniz GÖKER, Ar. Gör. Fatih GENÇLER, Ar. Gör. Fulsen ÖZEN (2010/Eylül).

 

 • 2008 NBE 011 “Van Gölü Sedimentlerinde 137Cs ve Doğal Radyonüklidlerin Profil Dağılımının İncelenmesi” Prof. Dr. Güngör YENER, Doç. Dr. Aysun UĞUR, Ar. Gör. Dr.Filiz GÜR, Ar. Gör. Nergiz YILDIZ, Ar. Gör. Mutlu İÇHEDEF, Y. L. Öğr. Ayşe PİŞKİN(11.02.2010)

 

 • 08 NBE 004 “Çeşitli Balık Türleri ve Kara Midyelerin (Mytilus Galloprovincialis) Farklı Organlardaki 210Po Konsantrasyonlarının İncelenmesi” Doç. Dr. Aysun UĞUR, Y. L. Öğr. Ersan ASLAN, Y. L. Öğr. Işık FİLİZOK, Prof. Dr. Güngör YENER, Yard.Doç. Dr. Selma KATALAY, Y. L. Öğr. Banu ÖZDEN (2010/Eylül).

 

 • 08 NBE 009 99mTc(CO)3+ ile İşaretli Bir D-Aminoasitin Manyetik Nanoparçacıklarının Sentezlenmesi” Yard.Doç. Dr. Serap TEKSÖZ, Y. L. Öğr. Seniha YOLCULAR ( 09.11.2010)

 

 • 2007 NBE 001  “MCM-41'in Modifiye Edilerek Sentezlenmesi ve Radyonüklit Sorpsiyonunda Adsorban Amaçlı Kullanımı” Prof. Dr. Meral ERAL, Dok .Öğr. ve Uzman Şenol SERT(11.02.2010)

 

 • -2006 NBE 008 “MO2 - PAN (Ti,Zr,Mn) Kompozitinin Hazırlanması ve Bazı Radyoaktif İyonlara Karşı Sorpsiyon Davranışlarının İncelenmesi” Doç. Dr. Yüksel ALTAŞ, Dok .Öğr. ve Ar. Gör. Süleyman İNAN(11.02.2010)

 

 • 2006 NBE 002 “Gediz Havzası Tarım Yapılan ve Yapılmayan Alanlarda Erozyon Hızının Radyoaktif Kurşun Dağılımından Belirlenmesi” Doç. Dr. Aysun Uğur, Prof. Dr. Güngör YENER, Dok .Öğr. Ve Ar. Gör. Banu ÖZDEN, Ar. Gör. Nergiz YILDIZ, Y.L Öğr.Mutlu İÇHEDEF, Y.L Öğr.Ramazan MANAV (11.02.2010)

 

 • -2005 NBE 010 “SPECT'te Görüntü Düzeltme Tekniklerinin Geliştirilmesi” Prof. Dr. Günseli YAPRAK, Dr.Ercan TURAN, Dr. Kamil KÖSEOĞLU(2009/Ocak).

 

 • 2006 NBE 001 “Didim ve İzmir Körfezi Sediment, Deniz Suyu ve Farklı Deniz Organizmalarında Bazı Radyonüklid ve Ağır Metal Düzeylerinin İzlenmesi” Doç. Dr. Aysun UĞUR, Prof. Dr. Güngör YENER, Dok .Öğr. Serpil AKÖZCAN, Araş.Gör. Banu ÖZDEN, Y.L Öğr. Mutlu İÇHEDEF (Kasım 2009)

 

 • 2005 NBE 007 “Poliakrilonitril Fiber Kullanılarak Hazırlanan Aktif Karbonun Toryum ve Seryum Adsorpsiyonunda Kullanılabilirliğinin İncelenmesi” Prof. Dr. Meral ERAL, Doç. Dr. Hüseyin TEL, Doç. Dr. Yüksel ALTAŞ, Uzman Şenol SERT, Ar. Gör. Berkan ÇETİNKAYA, Yard.Doç. Dr. Ceren KÜTAHYALI, Arş.Gör.Süleyman İNAN (Kasım 2009)

 

 • 2006 NBE 007 “Polimerik Resorkinol Reçine Adsorbanın Hazırlanması, Karekterize Edilmesi ve Uranyum Sorpsiyonunun İncelenmesi” Yard.Doç. Dr. Mahmoud A.A.ASLANI, Dok .Öğr. Sabriye DOYURUM, Ar. Gör. Cem GÖK, Doç. Dr. Sema AKYIL, Prof. Dr. Şule AYTAŞ (Kasım 2009)

 

 • -2008 NBE 010 “İzmir İli Doğal Gaz Kullanım Alanlarında Radon Gazı Konsantrasyonlarının Belirlenmesi”, Prof. Dr. Güngör YENER, Yard.Doç. Dr. Müslim Murat SAÇ, Y. L. Öğr. Gülçin YILMAZ, Ar. Gör. Dr.Berkay CAMGÖZ , Y. L. Öğr. Mustafa REVAN, Y. L. Öğr. Deniz GÖKER (Kasım 2009)

 

 • 08 NBE 008  “Radyoişaretli Bevacizumab’ın Radyofarmasotik Potansiyelinin İncelenmesi” Yard.Doç. Dr. Fazilet Zümrüt BİBER MÜFTÜLER, Y. L. Öğr. İlknur DEMİR (2009/Haziran)

 

 • 2008 NBE 007 “99mTc-sitro-folat Sentezi ve Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi” Prof. Dr. Fatma YURT LAMBRECHT, Y. L. Öğr. Burcu ALTIPARMAK (2009/Haziran).

 

 • 2008 NBE 006 “18F İşaretli Magnetit Nanoparçacıkların Sentezi ve Biyo-affinitelerinin İncelenmesi” Prof. Dr. Perihan ÜNAK, Y. L. Öğr. Feriha TOKSÖZ (2009/Nisan).

 

 

 • 2008 NBE 005 “8-Hidroksiknolin Glukuronid’in Kimyasal ve Enzimatik Sentezi, 125I İle İşaretlenmesi, In Vitro Olarak Kanser Hücreleri Üzerinde Biyolojik Etkinliğin İncelenmesi” Prof. Dr. Perihan ÜNAK, Y. L. Öğr. Reyhan YEŞİLAĞAÇ (2008/Ekim).

 

 • 2008 NBE 002 “TLD Sistemleri İçin Isıtma Birimi Geliştirilmesi” Yrd.Doç. Dr. Mehmet BAYBURT,Dokt .Öğr. Yasemin Işık CAMGÖZ, Öğr.Gör.Dr.Coşkun HARMANŞAH (02.10.2013).(araştırma projesine dönüştü)-2008 NBE 003 “Gülbahçe Körfezi Hidrotermal Baca Çıkış Bölgelerindeki Mercanlarda 210Po ve 210Pb Birikiminin İncelenmesi” Prof. Dr. Güngör YENER, Y. L. Öğr. Ahmad NAFİSA, Doç. Dr. Aysun UĞUR, Dok .Öğr. İlker SERT(Eylül 2009).

 

 • 2007 NBE 002 “Kahverengi Makro Deniz Alglerinin Kimyasal Modifikasyonu ile Uranyumun Biyosorpsiyonu” Prof. Dr. Şule AYTAŞ, Dok .Öğr. Hasan SEZER (Kasım 2009)

 

 • 2005 NBE 001 “Toplumda En Çok Tüketilen Gıda Ürünlerinin Radyoaktivite Konsantrasyonlarının ve Doz Seviyelerinin Belirlenmesi”, Yard.Doç. Dr. M.Murat SAÇ, Doç. Dr. Aysun UĞUR, Doç. Dr. Turgay KARALI, Ar. Gör. Dr.Berkay CAMGÖZ (Nisan 2009).

 

 • 2004 NBE 003 “Türkiye Mermerlerindeki Doğal Radyonüklid İçeriğinin ve Radon Emanasyon Hızının Radyolojik Risk Açısından Değerlendirilmesi” Prof. Dr. Günseli YAPRAK ve Dok .Öğr. Özden YAŞAR (2009/Ocak)

 

 • 2008 NBE 003 -2008 NBE 003 “Gülbahçe Körfezi Hidrotermal Baca Çıkış Bölgelerindeki Mercanlarda 210Po ve 210Pb Birikiminin İncelenmesi” Prof. Dr. Güngör YENER, Y. L. Öğr. Ahmad NAFİSA, Doç. Dr. Aysun UĞUR, Dok .Öğr. İlker SERT(Eylül 2009).

 

 • 07 NBE 011 “Sıvı Nükleer Atıklardan Stronsiyumun Uzaklaştırılmasında Hidrolizlenmiş Poliakrilonitril Fiberin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi” Prof. Dr. Yüksel ALTAŞ, Y. L. Öğr. Uğraş KAPLAN (2008/Eylül).

 

 • 07 NBE 005 “Apigenin'in (4',5,7 trihidroksi flavon) I-131 ile İşaretlenmesi ve Radyofarmasyotik Potansiyelinin İncelenmesi” Prof. Dr. Fatma YURT LAMBRECHT, Y. L. Öğr.  Beyza SEYİTOĞLU (2008/Eylül)

 

 • 07 NBE 006 “DTPA bağlı Toremifene'in 99mTc- ile İşaretlenerek Radyofarmasotik Potansiyelinin İncelenmesi” Yard.Doç. Dr. F.Zümrüt BİBER MÜFTÜLER, Y. L. Öğr.  Ayfer YURT (2008/Temmuz).

 

 • 07 NBE 008 “Linezolid'in I-131 ile İşaretlenmesi, Enfeksiyon Dedeksiyonu İçin Etkinliğin Değerlendirilmesi” Prof. Dr. Fatma YURT LAMBRECHT, Prof. Dr. Perihan ÜNAK, Uzman Dr. Kübra DURKAN, Prof. Dr. Osman YILMAZ (2008/Aralık)

 

 • 06 NBE 003 “İyot-131 İşaretli Urasil'in Glukuronid Sentezi ve Magnetik Taşıyıcılar ile Manyetik Özellik Kazandırılarak Yeni Bir Magnetik İlaç Taşıyıcı (MDC) Oluşturulması” Prof. Dr. Perihan ÜNAK, Dok .Öğr. Emin İlker MEDİNE (2008/Ekim).

 

 • 2005 NBE 006 “Kanser Tedavisinde Kullanılan Radyasyon Kaynaklarının Verdiği Dozun Monte Carlo Simulasyonu ve Termolüminesans Dozimetreler ile (TLD) Saptanması” Yard.Doç. Dr. Turgay KARALI, Yard.Doç. Dr. Gültekin YEĞİN, Ar. Gör. Melis GÖKÇE, Y. L. Öğr. İlker ÇAKAR, Öğr.Gör.Dr.Nezahat OLACAK, Öğr.Gör.Dr.İbrahim OLACAK (2008 Mayıs)

 

 • 2005 NBE 002 “Polimer Matriksli Kompozit Membranların Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Nükleer Teknolojide Uygulanabilirliklerinin İncelenmesi” Doç. Dr. Sema AKYIL, Dok .Öğr. Hasan Ayhan AYCAN (2008/Temmuz).

 

 • -2005 NBE 003 “Bombesin'e Benzer Peptidlerden Litorin'in Tc-99m ile İşaretlenme Yöntemlerinin Araştırılması ve Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi” Doç. Dr. Fatma YURT LAMBRECHT, Dok .Öğr. Kübra DURKAN, Prof. Dr. Hayal ÖZKILIÇ, Prof. Dr. Perihan ÜNAK (2008 Mayıs)

 

 • 2003 NBE 003 “Nükleer Görüntüleme Sistemlerinde Yarı İletken Dedektörlerin Kullanılması” Yard.Doç. Dr. Mehmet BAYBURT, Y. L. Öğr. Funda DURMUŞ, Y. L. Öğr. Ceylan DİREN, Öğr.Gör.Dr.Serdar AKDURAK, Yard.Doç. Dr. Sevil BAYBURT, Ar. Gör. Seçil KOÇYİĞİT YILDIRIM ve Tekn.Süleyman L.ERKUT (2008 Mayıs)

 

 • -2006 NBE 005 “Stronsiyum İmmobilizasyonu İçin Zirkonyum Fosfat Tozlarının Hazırlanması ve Karekterizasyonu”, Prof. Dr. Hüseyin TEL, Y.L Öğr. Ve Ar. Gör. Berkan ÇETİNKAYA, Uzman Şenol SERT, Ar. Gör. Süleyman İNAN (Kasım 2007).

 

 • -2006 NBE 006 “Cefuroxime Axetil'in Tc-99m ile İşaretlenmesi, Kalite Kontrolu ve Biyodağılımı”, Doç. Dr. Fatma YURT LAMBRECHT, Prof. Dr. Perihan ÜNAK, Prof. Dr. Osman YILMAZ, Doç. Dr. Hüseyin BASKAN, Dok .Öğr. Kübra DURKAN (2007/Temmuz).

 

 • 2006 NBE 004 “Toryumun Sulu Çözeltilerinin Perlit Üzerine Adsorpsiyon Koşullarının İncelenmesi”, Prof. Dr. Meral ERAL, Yard.Doç. Dr. Ümran HİÇSÖNMEZ, Y.L Öğr.Zeynep TALİP, Ar. Gör. Berkan ÇETİNKAYA, Uzman Şenol SERT, (Kasım 2007).

 

 • 2005 NBE 008 “Tamoxifen'in I-131 ile Iodojen Yöntemine Göre İşaretlenmesi ve Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi”, Yard.Doç. Dr. Fazilet Zümrüt BİBER MÜFTÜLER, Prof. Dr. Perihan ÜNAK, Yard.Doç. Dr. Serap TEKSÖZ, Y. L. Öğr. Çiğdem ACAR (2007/Temmuz).

 

 • -2005 NBE 009 “Çeşme Bölgesi Aktif Fay Hatlarındaki Kaplıcalarda Radon Anomalileri ile Sismik Aktiviteler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”, Prof. Dr. Mehmet Nurullah KUMRU, Y. L. Öğr. Alper GÜLOĞLU, Yard.Doç. Dr. Müslim Murat SAÇ, Yard.Doç. Dr. Turgay KARALI, Ar. Gör. Berkay CAMGÖZ, Doç. Dr. Hasan SÖZBİLİR (Kasım 2007).

 

 • 2005 NBE 004 “Sıvı Nükleer Atık Yönteminde Kullanılmak Üzere Poliakrilonitril Fiber Bazlı Sorbent Sentezlenmesi”, Doç. Dr. Yüksel ALTAŞ, Y. L. Öğr. Deniz KONYALI (2007/Temmuz)

 

 • 2004 NBE 004 “Eskişehir-Beylikahır Toryum Cevher Konsantresinde Toryum ve Seryumun Diğer Nadir Toprak Elementlerden Ayrılması” Prof. Dr. Meral ERAL, Uzman Şenol SERT, Yard.Doç. Dr. Ceren KÜTAHYALI, Doç. Dr. Hüseyin TEL ve Doç. Dr. Yüksel ALTAŞ (2007/Mart).

 

 • -2004 NBE 005 “İzmir İlinde Bulunan Göllerin Yüzey Sularında Toplam Alfa ve Toplam Beta Radyoaktivitesinin Araştırılması”, Doç. Dr. Sema AKYIL, Prof. Dr. Şule AYTAŞ, Yard.Doç. Dr. Mahmoud A.A.ASLANI, Ar. Gör. Aysun KILINÇARSLAN KAYGUN, Ar. Gör. Doğukan Alkım TÜRKÖZÜ, Prof. Dr. Meral ERAL (Kasım 2007)

 

 • 2004 NBE 001 “Guanin'in Bazı Metaller ile Oluşturduğu Komplekslerin Stabilite Sabitlerinin İncelenmesi”, Yard.Doç. Dr. Serap TEKSÖZ, Prof. Dr. Perihan ÜNAK, Y. L. Öğr. Çiğdem ACAR (Kasım 2007).

 

 • 2003 NBE 007 “Batı Anadolu Termik Santralleri Çevresinde Radyoaktif ve Ağır Metal Kirliliğinin Biyomonitörlerle İzlenmesi”, Doç. Dr. Günseli YAPRAK, Prof. Dr. Nizamettin ERDURAN ve Ar. Gör. ve Dok .Öğr. Filiz GÜR (2007/Temmuz).

 

 • 2002 NBE 009 “Nükleer Görüntüleme Sistemlerinde Sintilasyon Dedektörlerin Kullanılması”, Yard.Doç. Dr. Mehmet BAYBURT, Öğr.Gör.Dr.Serdar AKDURAK, Yard.Doç. Dr. Sevil BAYBURT, Ar. Gör. Seçil KOÇYİĞİT YILDIRIM ve Tekn.Süleyman L.ERKUT (Kasım 2007).

 

 • -2003 NBE 001 “Optik Uyarımlı Lüminesans Sisteminin Kurulması ve UV Radyasyonun Ölçümünde Kullanılması” Yard.Doç. Dr. Turgay KARALI, Prof. Dr. Güngör YENER, Dok .Öğr. Coşkun HARMANŞAH, Ar. Gör. Berkay CAMGÖZ (2006)

 

 

 • 2005 NBE 005 “Tc-99m ile İşaretli Penisilamin'in Bifonksiyonel Şelatlama Ajanı Olarak Kullanılması” Yard.Doç. Dr. Serap TEKSÖZ, Y. L. Öğr. Çiğdem ACAR (2006/Ekim)

 

 • 2004 NBE 002 “İzmir Bölgesinde Olası Depremlerin Toprak Gazı Radon Hareketi ile İzlenmesi ve Sismik Parametrelerle Olan İlişkilerinin İncelenmesi” Prof. Dr. Mehmet Nurullah KUMRU, Yard.Doç. Dr. Müslim Murat SAÇ, Doç. Dr. Müjgan ŞALK, Yard.Doç. Dr. Turgay KARALI, Ar. Gör. Berkay CAMGÖZ ve Yard.Doç. Dr. Hasan SÖZBİLİR (2006/Eylül).

 

 • 2003 NBE 008 “Van Gölü Havzası Yüzey Sularının Radyoaktivite Düzeyinin Saptanması ve Jeokimyasal Olarak İncelenmesi” Prof. Dr. Şule AYTAŞ, Doç. Dr. Sema AKYIL, Yard.Doç. Dr. Mahmoud A.A.ASLANİ, Prof. Dr. Meral ERAL, Prof. Dr. Ümit TOLLUOĞLU, Yard.Doç. Dr. Yahya ÇİFTÇİ, Yard.Doç. Dr. M.Akif IŞIK, Yard.Doç. Dr. Onur KÖSE, Prof. Dr. Ayşe YÜKSEL, Ar. Gör. Dr.Ramazan DONAT ve Ar. Gör. Aysun KILINÇARSLAN KAYGUN (2006).

 

 • 2003 NBE 004 “Metal Oksit Nanopartikül İçeren Anyon Değiştirici Reçinelerin Hasta İdrarındaki I-131'in Ayrılmasında Kullanılması” Prof. Dr. Perihan ÜNAK, Yard.Doç. Dr. Serap TEKSÖZ ve Dok .Öğr. Emin İlker MEDİNE (2006)

 

 • 2002 NBE 010 “Kompozit İyon Değiştiricilerde Bazı Radyonüklidlerin Alım  Davranışlarının ve Karakteristiğinin İncelenmesi” Doç. Dr. Sema AKYIL ve Y. L. Öğr. Aysun KILINÇARSLAN (2005).

 

 • -2003 NBE 002 “Eskişehir- Beylikahır Nadir Toprak Elementleri-Toryum Cevherinin Değerlendirilmesi Çalışmalaına Katkı” Doç. Dr. Hüseyin TEL, Prof. Dr. Meral ERAL, Doç. Dr. Yüksel ALTAŞ, Doç. Dr. Sema AKYIL, Uz.Dr.Mahmoud A.A.ASLANİ, Dr.Ceren KÜTAHYALI, Ar. Gör. Gülşen GÜRBOĞA, Ar. Gör. Aysun KILINÇARSLAN ve Doç. Dr. Ümran HİÇSÖNMEZ, Uz.Şenol SERT (2005).

 

 • 2003 NBE 011 “Pd-103 ve1-125 Birakiterapi Kaynaklarının Dozimetrik Karateristiklerinde Anizotropi Etkisinin Monte Carlo Yöntemi ile İnce ile incelenmesi” Prof. Dr. Güngör YENER, Yard.Doç. Dr. Gültekin YEĞİN, Ar. Gör. Berkay CAMGÖZ (2005).

 

 • 2003 NBE 006 “Orman Ekosisteminde Cs-137’nin Topraktaki Hareketi ve Mantardaki Depozisyonu” Doç. Dr. Günseli YAPRAK ve Ar. Gör. Özlem EPİK (2005).

 

 • 2002 NBE 005 “Bazı Biyoindikatörlerin Ege Bölgesi Termik Santralleri Çevresindeki Radyoaktif Kirliliğinin İncelenmesinde Kullanılması” Yard.Doç. Dr. Aysun UĞUR, Y. L. Öğr. Tuncer ÖZTÜRK, Ar. Gör. Berkay CAMGÖZ, Ar. Gör. Banu ÖZDEN ve Ar. Gör. Müslim M.SAÇ (2005)

 

 • 2001 NBE 005 “Eskişehir - Beylikahır Bölgesi Bastnasit Mineralinde Toryum ve Bazı Nadir Toprak Elementlerinin Kimyasaal Ayırmadan Sonra ICP-OES ile Tayinleri” Prof. Dr. Meral ERAL, Yard.Doç. Dr. Ümran HİÇSÖNMEZ, Ar. Gör. Ceren KÜTAHYALI ve Dok .Öğr. Yasemin TOKER (2005)

 

 • 2000 NBE 006 “Küçük Menderes Bölgesinde Cs-137 Dağılımının İncelenmesi” Arş.Gör. Berkay CAMGÖZ, Doç. Dr. Günseli YAPRAK, Arş.Gör. Özlem EPİK, Prof. Dr. Osman CANDAN,Arş.Gör. Filiz GÜR ve Yüksek Fizik Kamil KÖSEOĞLU (2005)

 

 • 2000 NBE 003 “Aktif Gediz Grabeninde Yeralan Kaynak Sularında ve Ilıca Ortaklarında Radon Konsantrasyonun Saptanması ve Bölgenin Doğal Radyoaktivite Düzeyi ile İlişkilendirilmesi” Arş.Gör.Filiz GÜR,Doç. Dr. Günseli YAPRAK, Prof. Dr. Osman CANDAN Arş.Gör.özlem Epik, Yüksek Fizikçi Kamil KÖSEOLU ve Berkay CAMGÖZ (2005)

 

 • 2003 NBE 009 “99m Tc-Askorbik Asit Kullanılarak Soğuk Algınlığı İlacı Etken Maddesi Asetaminofen’in; C Vitamini ile Etkileşimin İncelenmesi.” Doç. Dr. Fatma YURT LAMBRECHT, Dr. Erhan KAYAALP, Prof. Dr. Prihan ÜNAK, Ar. Gör. F.Zümrüt BİBER, Y..Lis.Öğr. İlker MEDİNE,Dr.Hüseyin ENGİNAR (2004)

 

 • -2003 NBE 010 “Guanin’in Tc-99m ile İşaretlenmesi ve Radyofarmasötik Patansiyelinin İncelenmesi” Prof.Dr Prihan ÜNAK,Yard.Doç. Dr. Serap TEKSÖZ,Ar. Gör. F.Zümrüt BİBER, Ar. Gör. Berkan CAMGÖZ,Y.Lis.Öğr.İlker MEDİNE (2004).

 

 • 2002 NBE 007 Gübre Üretiminden Çevreye Gelen Radyoaktivite Katkısının İncelenmesi” Yard.Doç. Dr. Turgay KARALI ve Y. L. Öğr.  Cemile Sehavet ERDİL (2004)

 

 • 2002 NBE 001 “Sıvı Nükleer Atıkların İmmobilizasyonunun Araştırılması” Doç. Dr. Hüseyin TEL, Ar. Gör. Gülşen GÜRBOĞA, Prof. Dr. Meral ERAL, Doç. Dr. Yüksel AYTAŞ ve Ceren KÜTAHYALI (2004)

 

 • -2002 NBE 002 “ Radyoaktif İzleyici Kullanarak Gediz Havzası Tarım alanlarında Erozyon Hızının Tayini” Prrof Dr.Güngör YENER, Y.L. Öğr Erdener YUMURTACI Doç. Dr. Yusuf KURUCU, Yard.Doç. Dr. Aysun UĞUR, Ar. Gör. Müslim Murat SAÇ, Ar. Gör.Berkay CAMGÖZ VE Banu ÖZDEN (2004)

 

 • -2002 NBE 003 “Tc-99m ile İşaretlenecek Biyoaktif Peptitlerin Glukuronid Türevlerinin Sentezi ve Radyofarmasötik Potansiyellerinin İncelenmesi” Prof. Dr. Perihan ÜNAK, Dok .Öğr. Türkan ERTAY, Prof. Dr. Hatice DURAK ve Doç..Dr.Figen ZİHNİOĞLU (2004)

 

 • 2001 NBE 001 “Estrogen Glucuronide Türevi Bir Radyofarmasötiğin Tasarlanması,Sentezi ve Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi” Ar. Gör. Fazilet Zümrüt BİBER, Prof. Dr. Perihan ÜNAK, Yard.Doç. Dr. Fatma YURT (2004)

 

 • -2001 NBE 002 “Çeşitli Tip Sorbentlerin Hazırlanması, Cs ve Sr İçin Sorpsiyon   Özelliklerinin İncelenmesi” Yard.Doç. Dr. Yüksel ALTAŞ, Doç. Dr. Hüseyin TEL ve Doç. Dr. Günseli YAPRAK (2004)

 

 • 2003 NBE 005 “Hasta İdrarındaki I-131’in Amberlit Anyon Değiştirici Reçine ile tutulması” Yard.Doç. Dr. Serap TEKSÖZ ve Y. L. Öğr. E.İlker MEDİNE (2003)

 

 • 2002 NBE 008 “Zeytin Çekirdeklerinden Hazılanan Aktif Karbonun Uranyum Adsorpsiyonunda Kullanabilirliğinin İncelenmesi” Ar. Gör. Dr.Ceren KÜTAHYALI, Prof. Dr. Meral ERAL, Doç. Dr. Hüseyin TEL ve Doç. Dr. Yüksel ALTAŞ (18.11.2002-18.11.2003).

 

 • 2002 NBE 006 “Vitamin-C (Askorbik As,it)’nin Tc-99m ile İşaretlenmesi ve Biyodağılımının İncelenmesi” Doç. Dr. Fatma YURT, Y.L..Öğr. Uğur Sezai YİĞİT (2003)
 •  
 • 2002 NBE 004 “Uranyumun Ayrılmasında Alg-Kil Kompozit Adsorbanların Geliştirilmesi.” Doç. Dr. Şule AYTAŞ, Dok .Öğr. Ramazan DONAT (2003)
 •  
 • 2001 NBE 003 “Küçük Menderes Havzası Tarım Topraklarında Fosfatlı Gübre Kullanımına Bağlı Tarım Ürünlerindeki Radyonüklid Konsantrasyonlarının Belirlenmesi” Yard.Doç. Dr. Turgay KARALI, Yard.Doç. Dr. Aysun UĞUR,Arş.Gör.Müslim SAÇ, Yük. Lis. Öğr. Gör. Elçin EKDAL Prof. Dr. Güngör YENER (2003)
 •  
 • -2001 NBE 004 “Elektrodepozisyon Tekniği ile Doğal Sularda Radyum- 226 Aktivitesinin Saptanması” Uz.Dr. Mahmoud A.A. ASLANİ, Doç. Dr. Şule AYTAŞ, Yard.Doç. Dr. Sema AKYIL,Arş.Gör.Gülşen GÜRBOĞA ve Prıof.Dr.Meral ERAL (2003)

 

 • 2000 NBE 004 “Gökova Tarım Topraklarındaki Erozyon Hızının Belirlenmesinde Doğal Bitki Örtüsündeki Kurşun, Polonyum ve Sezyum Aktivitelerinin Değerlendirilmesi” Yard.Doç.Dr AysunUĞUR, Prof.Dr Güngör YENER, Arş.Gör. Müslim SAÇ ve Yard.Doç. Dr. Turgay KARALI, Ar. Gör. Banu ÖZDEN(2003)
 •  
 • 2000 NBE 002 “ Bazı Tarımsal Topraklarda Radyum-226’nın Aktivite Konsantrasyonlarının Radyokimyasal Ayırma ile Saptanması”, Yrd.Doç. Dr. Sema AKYIL, Prof. Dr. Meral ERAL, Doç. Dr. Şule AYTAŞ ve Uz Dr. Mahmoud A.A.ASLANİ (2002)

 

 • 2000 NBE 005 “Titanyum Dioksit Hazrlanması ve Yapısal Karakterizasyonu” Doç. Dr. Hüseyin TEL, Doç. Dr. Yüksel ALTAŞ, Ar. Gör. Dr.Ceren KÜTAHYALI Prof. Dr. Meral ERAL (2002)
 •  
 • 99 NBE 002, "Uranyumun Aktif Odun Kömüründeki Selektif Adsorpsiyonunun İncelenmesi", Prof. Dr. Meral ERAL, Dok .Öğr. Ar. Gör. Ceren KÜTAHYALI 2002
 •  
 • 99 NBE 003, "Yüksek ve Düşük Enerji Bölgelerinde Gama Işınları İçin Yığılma Faktörlerinin Soğurucu Ortamın Efektif Z Değeri ile Değişiminin İncelenmesi", Doç. Dr. Mehmet N. KUMRU, Ar. Gör. Gültekin YEĞİN, Ar. Gör. Berkay CAMGÖZ 2002
 •  
 • 99 NBE 004, "Uranyumun Geri Kazanılmasında Bazı Deniz Alglerinin Biyosorbent Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi", Doç. Dr. Şule AYTAŞ, Dok .Öğr. Mevlüde KARADAĞ, 2002
 •  
 • 96 NBE 003, “Nükleer Görüntü İşleme Algoritmalarının İncelenmesi ve Karşılaştırılması”, Prof. Dr.Güngör YENER, Dok .Öğr. ve Ar. Gör. Mehmet BAYBURT 2002

 

 • 99 NBE 001, "Tc-99m ile İşaretlenebilecek Bir Estradiol Türevi Radyofarmasötiğin Sentezi ve Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi", Prof. Dr. Perihan ÜNAK, Dok .Öğr. Hüseyin ENGİNAR 2001.

 

 • -99 NBE 005, "Uranyumun Aktif Karbondaki Selektif Adsorpsiyonunun İncelenmesi", Prof. Dr. Meral ERAL, Y. L. Öğr. Murat KARADENİZ, 2001
 •  
 • -2000 NBE 001 “ Sertraline’nin I-131 ile İşaretlenmesi ve Radyofarmasötik Potansiyelinin Belirlenmesi”, Yrd.Doç. Dr. Fatma YURT, Prof. Dr. Perihan ÜNAKve Ar. Gör. F.Zümrüt BİBER (2001)
 •  
 • 98 NBE 004, “Uranyum ve Toryum Alımında Hindistan Cevizi Dış Kabuğunun Kullanılabilirliğinin İncelenmesi”, Dr. Mahmoud A.-A. ASLANI, Doç. Dr. Şule AYTAŞ, Prof. Dr. Meral ERAL ,Y. L. Öğr. Oktay BALLI (2001)

 

 • 98 NBE 001, “Kömürde Radyolojik Açıdan Önemli Radyonüklidlerin Saptanmasında Analitik Yöntemlerin Uygulanabilirliğinin Araştırılması”, Yrd.Doç. Dr. Yüksel ALTAŞ, Dr.Hüseyin TEL, Yrd.Doç. Dr. Günseli YAPRAK, Prof. Dr.Meral ERAL, Prof. Dr. Güngör YENER (2001)

 

 • -98 NBE 002,“Uranyumun TOPO Yüklü Silikajel Kolonda Ekstraksiyonu, U ve Th Karışımlı Çözeltiye Uygulanması”, Prof. Dr. Meral ERAL, Dr.Ümran HİÇSÖNMEZ (2001)

 

 • 97 NBE 001, “Biyolojik Ortamlarda Foton Self Absorpsiyon Etkisinin İncelenmesi”, Yrd.Doç. Dr. Günseli YAPRAK, Prof. Dr. Güngör YENER 2001

 

 • 98 NBE 005 “ Cholecystokinin’in Tc-99m ile İşaretlenmesi ve Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi”, Prof. Dr. Perihan ÜNAK, Y. L. Öğr. Türkan ERTAY, 2000

 

 • 97 NBE 007, “Büyük Menderes Havzasında Düşük Düzey Cs-137’nin Radyometrik Olarak Saptanması” Prof. Dr.Meral ERAL, Prof Dr. Güngör YENER, Doç.Dr Şule AYTAŞ, Yrd.Doç. Dr. Günseli YAPRAK, Dr. Seme AKYIL ve Dr.Mahmoud (Ali Asgar) ASLANİ, 2000

 

 • 97 NBE 002, “Manisa Yöresi Asma Yapraklarında Radyoaktif Kurşun ve Radyoaktif Polonyum İçeriklerinin Ölçülmesi”, Doç. Dr. Şule (ÖLMEZ) AYTAŞ, Ar. Gör. Dr.F.Serap EREEŞ, Yrd.Doç. Dr. Günseli YAPRAK, Prof. Dr.Güngör YENER, Ar. Gör. Gül GÜLPINAR, Y. L. Öğr. Gülşen GÜRBOĞA , 2000

 

 • 98 NBE 003, “Gökova Körfezi Kıyı Sedimentlerinde Pu, Am ve Cs Tayinleri”, Prof. Dr. Güngör YENER, Ar. Gör. Aysun TANBAY, 1999

 

 • 97 NBE 005, “Düşük Düzey Radyoaktif Sulu Atık Çözeltilerinin Değerlendirilmesi” Ar. Gör. Dr.Sema AKYIL, Ar. Gör. Ümran HİÇSÖNMEZ, Dr.Mahmoud A.-A. ASLANI, Doç. Dr. Şule (ÖLMEZ) AYTAŞ, Prof. Dr. Meral ERAL, 1999.

 

 • 97 NBE 006, “8-Hidroksikinolin’in Bazı Halojen ve Nitro Grubu İçeren Türevlerinin UO2(II); Th(IV) ve Ce(III) ile Yaptığı Komplekslerin Stabilite Sabitlerinin Potansiyometrik Olarak İncelenmesi”, Prof. Dr. Perihan ÜNAK, Dok .Öğr. Serap TEKSÖZ, 1999

 

 • 97 NBE 008,”Ege Bölgesi Termal Sularında Radyoaktivite Tayinleri ve Termal Su Kullanılan Binalardaki Radon Konsantrasyonunun Sudaki Radonla Korelasyonunun İncelenmesi” Arş.Gör.Dr.F.Serap EREEŞ, Prof. Dr.Güngör YENER, Y. L. Öğr. Özgül ÖZBAL, 1998

 

 • 97 NBE 004, “Mikroişlemci Destekli Eurocard Kontrolcü ve Sayıcı Geliştirilmesi”, Prof. Dr. H.Mümtaz KIZILYALLI, Ar. Gör. Gül GÜLPINAR, 1998

 

 • 96 NBE 002, “Nif Çayı Kirlilik Parametrelerinin ve Doğal Radyoaktivitesinin İncelenmesi, Ar. Gör. Mesut YAVUZ, Prof. Dr. Meral ERAL, 1998

 

 • 97 NBE 003, “İzotop Seyreltme Yöntemi İle İçme Suyu Örneklerindeki İyodür Miktarının  Tayini”, Prof. Dr. Perihan ÜNAK, Ar. Gör. Fatma YURT, Y. L. Öğr. Hülya ÖZAKAY, Y. L. Öğr. F.Zümrüt BİBER, 1997

 

 • 96 NBE 001, “Benzodiazepin Grubu İlaçların (Klorodiazepoxide) I-131 İle İşaretlenmesi, Radyofarmasötik Potansiyellerinin Belirlenmesi”, Prof. Dr. Perihan ÜNAK, Ar. Gör. Fatma YURT, 1997.

 

 • 95 NBE 004, “Salihli Yöresi Termal Su Havzasında Aktif Kömürde Statik Adsorpsiyonla Toprak Gazında Radon Tayinleri”, Prof. Dr. Güngör YENER, Ar. Gör. Dr.F.Serap EREEŞ, Ar. Gör. Turgay KARALI, 1997.

 

 • 95 NBE 005, “Ege Denizi Kıyı Sedimentlerinde Radyoaktif Kurşun Birikiminin Radyometrik Yöntemlerle İncelenmesi ve Denge Açısından Değerlendirilmesi”, Prof. Dr. Güngör YENER, Ar. Gör. Aysun TANBAY, 1997.

 

 • 95 NBE 006, “Çok Kanallı Analizör İçin Bilgisayar Arabirimi Geliştirilmesi”, Prof. Dr. H.Mümtaz KIZILYALLI, Ar. Gör. Alper BEKTAŞ, 1997.

 

 • 95 NBE 007, “Nükleer Amaçlı Çok Kanallı Analizör İçin 12 Bit ADC Geliştirilmesi”, Prof. Dr. H.Mümtaz KIZILYALLI, Ar. Gör. Alper Doğan ÇEVİK, 1997.

 

 • 95 NBE 001, “Nükleer Manyetik Rezonans’ın Biyolojik Etkilerinin Mikronükleus Oluşumu ve Fe ile Ca Metabolizmaları Açısından İncelenmesi”, Prof. Dr. Hüseyin UYSAL, Nazan (ERTUĞRUL) TÜRKÖZ, 1997.

 

 • 95 NBE 002, “Nükleer İz Kazıma Dedektörleri İle İzmir Fay Hattında Deprem Tayinine Yönelik Radon Ölçümleri”, Prof. Dr. Güngör YENER, Aşkın KOLBAŞI, 1997

 

 • 94 NBE 005, “Toryum ve Nadir Toprak Elementlerinin Kazanılmasında Organik  Çözücü Yüklü Silikajelin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi”, Prof. Dr. Meral ERAL,Ar. Gör. Ümran HİÇSÖNMEZ, 1997.

 

 • 93 NBE 004, “Konsantrelerde U(IV), U(VI) veTh’un Potansiyometrik Titrasyon Yöntemi İle Saptanması”, Doç. Dr. Meral ERAL, Dr.Yüksel ALTAŞ, Hüseyin TEL, 1996.

 

 • 94 NBE 001, “L-Asparagin’in Tc-99m Kompleksinin Elde Edilmesi”, Prof. Dr. Perihan ÜNAK, Ar. Gör. Fatma YURT, 1996.

 

 • -94 NBE 002, “Penisilamin ve Penisilamin Di Sülfit’in Tc-99m Komplekslerinin Elde Edilmesi”, Prof. Dr. Perihan ÜNAK, Mehtap TUNÇ, 1996.

 

 • 94 NBE 003, “Kompozit İyon Değiştiricilerin Uranyumun Ayrılmasında Kullanılabilirliğinin Araştırılması”, Prof. Dr. Meral ERAL, Ar. Gör. Sema AKYIL, 1996.

 

 • 94 NBE 004, “Maden Ocaklarındaki Radyonüklid Konsantrasyonlarının Birikimi Etkileyen Parametrelere Bağlı Olarak Ölçülmesi, Maruz Kalınan Dozların Analitik Bir Yöntem Geliştirilerek Hesaplanması”, Prof. Dr. Güngör YENER, Ar. Gör. Eşref KÜÇÜKTAŞ, 1996.

 

 • 94 NBE 006, “Doğal Bir Zeolit Olan Klinoptilolite Uranyum Sorbsiyonu”, Doç. Dr. MeraERAL, Yrd.Doç. Dr. Şule ÖLMEZ, Ar. Gör. Sema AKYIL, 1996.

 

 • 95 NBE 003, “İpek Fibroininin Modifiye Edilerek Düşük Düzeydeki Radyoaktif Atıklardan Uranyum ve Toryumun Önkonsantre Edilmesinde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi”, Prof. Dr. Meral ERAL, Mahmoud (Ali Asghar) ASLANİ ,1996.

 

 • 92 NBE 004, “Eskişehir-Sivrihisar Toryum Cevherlerinin Çeşitli Radyometrik ve Kimyasal Yöntemlerle İncelenmesi; Toryum ve Nadir Toprak Elementlerinin Değerlendirilme Olanaklarının Araştırılması”, Prof. Dr. Güngör YENER, Doç. Dr. Meral ERAL, Y.Doç. Dr. Günseli YAPRAK, Y.Doç. Dr. Şule ÖLMEZ, Doç. Dr. Mehmet N.KUMRU, Dr.Yüksel ALTAŞ, Kim.Yük.Müh.Hüseyin TEL, 1996.

 

 • 93 NBE 002, “İzmir Körfezi’nde Yaşayan Tapes Decussatus (Lin.1758), Ortam Suyu ve Sedimentindeki Radyoaktivite Düzeylerinin Araştırılması”, Prof. Dr. Hüseyin UYSAL, Ar. Gör. Sevinç ÇINAR, 1995.

 

 • 92 NBE 005, “Aktif Kömürle Radon Konsantrasyonu Tayinleri İçin Dinamik Adsorpsiyon Tekniği Geliştirilmesi ve Kalibrasyon Parametrelerinin Belirlenmesi”, Prof. Dr. Güngör YENER, Ar. Gör. F.Serap EREEŞ, 1995.

 

 • 92 NBE 006, “Türkiye’de Kullanılan Yerli ve Yabancı Sigaraların Po-210 İçeriğinin Saptanması”, Prof. Dr. Güngör YENER, Ar. Gör. Turgay KARALI, 1995.

 

 • 92 NBE 001, “Eğrigöz ve Katran Dağlarında ve Çevresinde Uranyum Araştırması”, Mehmet N.KUMRU, Eşref KÜÇÜKTAŞ, 1995.

 

 • 92 NBE 003, “Karbonat Liç Çözeltilerinden Uranyumun Geri Kazanılması İçin İyon Değiştirme Prosesinin Uygulanması”, Doç. Dr. Meral ERAL, Ar. Gör. Sema AKYIL, 1994.

 

 • -93 NBE 001, “2-Metil-1,4-Naftakinol Bis Di Sodyum Fosfat (Synkavit)’in İyot-125 İle İodogen Kullanılarak Direkt İşaretlenmesine Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi”, Doç. Dr. Perihan ÜNAK, Durmuş ÖZDEMİR, 1994.

 

 • -93 NBE 003, “Modifiye Edilmiş Polimerik Amidoksim Reçinelerinin Deniz Suyundan Uranyum Kazanımına Uygulanabilirliğinin İncelenmesi”, Dr.Nalan KABAY, 1994.

 

 • 91 NBE 004, “TBP İle Yüklü Poliüretan Köpükler İle Nitrat Asitli Çözeltilerden Uranyum (VI)’nın Ekstraksiyonu”, Doç. Dr. Meral ERAL, Dr.Şule ÖLMEZ, 1994.

 

 • 90 NBE 007, “Uranyumun Asitli Liç Çözeltilerinden Ekonomik Bir Reçine (Purolite A 650 U) Kullanılarak Kazanılması ve Adsorpsiyonu Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi”, Doç. Dr. Meral ERAL, Yüksek Kimyager Memduh Sami TANER, 1993.

 

 • 91 NBE 001, “Uçucu Kül Liç Çözeltilerinden Uranyumun Kazanılması ve Saflaştırılması”, Doç. Dr. Meral ERAL, 1993.

 

 • 91 NBE 003, “Mikroişlemci Kontrollü Çok Kanallı Analizör Kartı Yapımı”, Prof. Dr. Güngör YENER, Cenap Ege BORA, 1993.

 

 • 91 NBE 006, “NaI (Tl) Detektörleri İçin Çeşitli Geometrilerde Kalibrasyon Eğrilerinin Geliştirilmesi”, Prof. Dr. Güngör YENER, Ar. Gör. Aysun TANBAY, 1993.

 

 • 92 NBE 002, “Uranyum Bileşikleri Yapımı”, Doç. Dr. Meral ERAL, Hüseyin TEL, 1993.

 

 • 90 NBE 003, “Cevherden Toryum Kazanılmasında Liçing ve Ekstraksiyon Parametreleri İçin Optimum Koşulların Araştırılması”, Doç. Dr. Meral ERAL, Yüksel ALTAŞ, 1993.

 

 • 90 NBE 005, “Köprübaşı Radyoaktif Mineral Bölgesinde Yetişen Bitkilerde Nötron Aktivasyon İle Radyoaktif Element ve Eser Element Analizleri”, Prof. Dr. Güngör YENER, Ar. Gör. Günseli YAPRAK, 1993.

 

 • 89 NBE 004, “Uranyum Keşif Çalışmalarında Survey Meter Sistemlerin Kullanılması”, Prof. Dr. Selman R.KINACI, Ar. Gör. Mehmet BAYBURT, 1993.

 

 • 89 NBE 002, “Uranyum Ekstraksiyonu İçin Mini-Ölçek Hava Karıştırmalı Paçhuka Liçing Sisteminin Geliştirilmesi ve Otomasyon Uygulaması”, Prof. Dr. Selman R.KINACI, Yüksek Kimyager Melih ÖZÇETİN, 1993.

 

 • 90 NBE 002, “Yatağan Termik Santral Küllerinde ve Çevrede Radyoaktivite Tayini ve Epidemiolojik Araştırma”, Prof. Dr. Selman R.KINACI, Ar. Gör. Eşref KÜÇÜKTAŞ, 1992.

 

 • 90 NBE 004, “Eskişehir Toryum Yataklarına Yakın Yerleşim Bölgelerinde Üretilen ve Tüketilen Tahıllardaki Toryum ve Ürünlerinin Konsantrasyonunun Belirlenmesi”, Prof. Dr. Güngör YENER, Kamil KÖSEOĞLU, 1992.

 

 • 90 NBE 006, “İzmir’de Konut İnşaatlarında Kullanılan Çimentolardaki Radyonüklid İçeriğinin Saptanması”, Prof. Dr. Güngör YENER, Ar. Gör. Aysun UĞUR, 1992.

 

 • 89 NBE 001, “Uranyumun Kazanılmasında Solvent Ekstraksiyon Tekniğinin Geliştirilmesi”, Prof. Dr. Selman R.KINACI, Uzman Hüseyin TEL, 1991.

 

 • 89 NBE 003, “Sığla Yağının Seyreltik Sulu Çözeltilerinden Uranyum Ekstraksiyonunda Kullanımın Araştırılması”, Prof. Dr. Selman R.KINACI, Ar. Gör. Sema AKYIL, 1991.

 

 • 89 NBE 005, “Kömürlerde Kül İçeriğinin İki Ayrı X-Işını Enerjisinde Kütle Soğurma Katsayısının Ölçülmesi Suretiyle Saptanması”, Prof. Dr. Güngör YENER, Ar. Gör. Sevil AKÇAĞLAR, 1991.

 

 • 90 NBE 001, “Çimento Fabrikaları Çevresinde Atmosferdeki Radyoaktivite Ölçümü”, Prof. Dr. Selman R.KINACI, Ar. Gör. Ahmet DİNÇ, 1991.

 

 • 86 NBE 005, “Bergama Sarıcaoğlu Bölgesindeki Toprak ve Kayaçlarda Uranyum İle Ürünleri Arasındaki Radyoaktif Dengenin Saptanması”, Prof. Dr. Güngör YENER, Ar. Gör. Günseli YAPRAK, 1990.

 

 • -87 NBE 007, “Kayaç Örneklerinin Asidik Liçing İşleminde Uranyumun Çözünürlük ve Ekstraksiyonuna Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi”, Prof. Dr. Selman R.KINACI, Ar. Gör. Şule ÖLMEZ, 1990.

 

 • 87 NBE 008, “Mangan-Fiber Yöntemi İle Sularda Radyum Tayini ve Küçük Menderes Havzasındaki 100 Köyün İçme ve Sulama Sularında Uygulaması, Prof. Dr. Selman R.KINACI, Kimyager Yüksel ALTAŞ, 1990.

 

 • 88 NBE 001, “Büyük Menderes Yatağı ve Yöresinde Uranyum Keşfi İçin Radyoaktivite Araştırmaları”, Prof. Dr. Selman R.KINACI, Dr.Mehmet N.KUMRU,1990.

 

 • 88 NBE 002, “İzmir ve Çevre Köylerin Kullanım ve İçme Sularındaki Radyum Konsantrasyonlarının Belirlenmesi”, Prof. Dr. Selman R.KINACI, Ar. Gör. Elife ATALAY, 1990.

 

 • 88 NBE 003, “Uranyum Keşif Çalışmalarında Beta/Gama Tekniğinin Geliştirilmesi ve Ege (Çevre) Bölgesinde Uygulanması”, Prof. Dr. Selman R.KINACI, Ar. Gör. Ertuğrul ERİCEK, 1990.

 

 • 85 NBE 003, “Pliosen Dönemi Genç Linyit Kömürleri Küllerinden Uranyum Kazanılması”, Dr.Meral ERAL, 1989

 

 • 84 NBE 001, “Ege Bölgesinde Termal Suların ve Travertenlerin Radyoaktif Elementler Analizi ve Radyoaktif Minerallerin Saptanması”, Doç. Dr. Selman R.KINACI, 1988.

 

 • 85 NBE 004, “Granit ve Granodiyorit Kayaçlarda ve Erozyon Bölgelerindeki Topraklarda Gama Spektroskopisi İle Uranyum ve Toryum Analizleri”, Doç. Dr. Güngör YENER, Ar. Gör. Günseli YAPRAK, 1988.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ