EGE ÜNİVERSİTESİ

Nükleer Bilimler Enstitüsü

Nükleer Spektroskopi Laboratuvarı

Gama ve alfa spektroskopisi kullanılarak atmosferde, karasal ve sucul ekosistemlerde doğal ve yapay radyonüklit dağılımları incelenmekte, doğal radyonüklitlerin atmosferik akıları periyodik olarak izlenmekte, toprak erozyon hızı tayinleri, deniz ve göl sedimentlerinde yaş tayinleri, çevresel radyoaktif kirliliğin biyoindikatör ve biyomonitörlerle izlenmesi ve ayrıca nükleer spektroskopik tekniklerin geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Laboratuvarda Bulunan Sistemler:

  • Gama Spektrometresi (56 cc Tennnelec HPGe Dedektörlü)
  • Sintilasyon Gama Spektrometreleri (3"x3"NaI(Tl) Dedektörleri ile)
  • Düşük Enerji Sintilasyon Gama Spektrometresi (İnce Berilyum Pencereli NaI(Tl) Dedektörlü)
  • Pelet Basma Sistemi
  • Alfa Spektrometreleri (Canberra Model 7401 ve PIPS dedektörlü)
  • Alfa Spektrometresi (Tennelec Model TV-1, Tennelec ve Ortec Silikon Yüzey Engelli Yarıiletken Dedektörlü)
  • Octete Alfa Spektrometresi (Ortec 8 ULTRA-AS Dedektörü)