EGE ÜNİVERSİTESİ

Nükleer Bilimler Enstitüsü

Lüminesans Laboratuvarı

Laboratuvarda termolüminesans (TL), optik uyarımlı lüminesans (OSL) ve radyolüminesans (RL) ölçümleri için uygun sistemler yer almaktadır. Doğal ve yapay materyallerden kaynaklanan lüminesans personel dozimetri, jeolojik ve arkeolojik örneklerin tarihlendirilmesi amaçlı karakterize edilebilir ve okunabilir. Ayrıca sistemler, kusur yapıları, UV, X-ışını ve beta radyasyonu uyartımı sonrasında lüminesans emisyonunun incelenmesi yoluyla TL/OSL mekanizması üzerinde çalışmak için kullanılabilir.

Laboratuvarda Bulunan Sistemler:

  • Bausch & Lomb Monokrometre
  • Soğutuculu PM Tüp
  • Edwards döner ve difüzon pompası
  • Harshaw 3500 TLD Okuyucu
  • Sıcaklık Kontrol Ünitesi
  • Band Geçirgen, Band Kesici ve Sıcaklık Absorplayıcı Filtreler, ışık kaynakları *Çeşitli TL dozimetreler (LiF,CaSO4, Al2O3 vb)
  • Memmert Etüv
  • Hassas Terazi
  • Çeker ocak
  • Elekler