EGE ÜNİVERSİTESİ

Nükleer Bilimler Enstitüsü

Biyodağılım Laboratuvarı

Bu laboratuvar kapsamında hazırlanan çeşitli radyoaktif bileşiklerin deney hayvanları (sıçan, fare) üzerindeki biyoetkinliğinin incelenmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca çeşitli hayvan modelleri oluşturma ve gavaj yöntemi ile besleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.