EGE ÜNİVERSİTESİ

Nükleer Bilimler Enstitüsü

Hücre Kültürü ve Hücre Görüntüleme Laboratuvarı

Laboratuvarda; radyonüklid işaretli moleküllerin insan kanser hücreleri üzerindeki terapötik etkileri araştırılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında radyonüklid işaretli moleküllerin normal ve kanserli hücreler üzerindeki tutulum parametrelerinin incelenmesi, sitotoksisite, apoptozis ve floresan görüntüleme çalışmaları yapılmaktadır.

Laboratuvarda; CO2 inkübatörü, Laminar Flow Kabin, soğutmalı santrifüj, multiplate okuyucu, otoklav ve çeşitli mikroskoplar (ışık, inverted, streo ve floresan) bulunmaktadır.