EGE ÜNİVERSİTESİ

Nükleer Bilimler Enstitüsü

Nükleer Kimya Laboratuvarı

Bu laboratuvarında; F-18, I-125, I-131 ve Tc-99m gibi radyonüklitlerle işaretli radyofarmasötikler {amino asitler, peptidler, bakteriler, ilaçlar, hormonlar, vitaminler, antidepresanlar, metalik (altın, gümüş, çinko oksit, titanyum oksit, bor nitrür nanotüpler, kuantum dotlar, demir oksit v.b.) ve polimerik (lipozom, lipid, PLGA) nanoparçacıklar vs.} işaretlenmekte ve radyofarmasötiklerin kalite kontrolleri yapılmaktadır.

İzotop seyreltme analizi ile eser element tayini ve hastane atıklarındaki radyonüklitlerin giderilmesi amaçlı sistemler kurulması ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.

Bu laboratuvar kapsamında İnce Tabaka Kromatografisi (TLC), İnce Tabaka Radyo Kromatografisi (TLRC) ve kağıt elektroforezi yöntemleri uygulanmaktadır.