EGE ÜNİVERSİTESİ

Nükleer Bilimler Enstitüsü

Radyokromatografi Laboratuvarı

Bu laboratuvar kapsamında radyoişaretli bileşiklerin kalite kontrolünde kullanılan İnce Tabaka Radyo Kromatografi (TLRC) yönteminin ölçümleri yapılmakta ve Yüksek Performanslı Sıvı Radyo Kromatografi (HPLRC) yöntemi uygulanmaktadır.

Ayrıca, sentez ürünleri, nanoparçacıklar {metalik (altın, gümüş, çinko oksit, titanyum oksit, bor nitrür nanotüpler, kuantum dotlar, demir oksit v.b.) ve polimerik (lipozom, lipid, PLGA)}, amino asitler, proteinler, nükleik asitler, karbonhidratlar, ilaçlar, pestisitler gibi çeşitli bileşiklerin kalitatif ve kantitatif tayinleri RP-C18 kolonları ile kolon fırını ve düşük basınçlı dörtlü pompa üzerinde UV-VIS, diyod array (DAD), refraktif indeks dedektörü (RID), fraksiyon kollektörü ile otomatik örnekleyici içeren Shimadzu LC-10Atvp (SPD-10AV) HPLC sistemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca Malzern Zeta-Sizer cihazı ile nanoparçacıkların boyut ve zeta potansiyelleri belirlenmektedir.

Laboratuvar bünyesinde bulunan Cd(Te) dedektörü ile çeşitli malzemelerin radyoaktivite sayımları yapılmaktadır.