EGE ÜNİVERSİTESİ

Nükleer Bilimler Enstitüsü

Yüzey Alanı Ölçüm Laboratuvarı

Micromeritics ASAP 2020 Hızlandırılmış Yüzey Alanı ve Porozite Analizörü, gaz sorpsiyonu tekniğini kullanarak araştırma ve kalite kontrol uygulamalarında yüksek doğrulukta veri sağlar.

ASAP 2020, katalizörlerin yüzeylerini karakterize etmede, adsorbanların yüzey alanlarını belirlemede ve birçok nanomateryalin mikroporozitesini ve hidrojen depolama kapasitesini saptamada kullanılır. Toz halindeki metaller, cam fiberler ve doğal organik materyaller gibi düşük yüzey alanına sahip materyaller kolaylıkla analiz edilebilmektedir.