EGE ÜNİVERSİTESİ

Nükleer Bilimler Enstitüsü

Enstrümental Analiz Laboratuvarı

Enstrümental Analiz Laboratuvarında, Uv-Vis Spektrofotometre ile kalitatif ve kantitatif element analizleri yapılmaktadır. Karasal ve sucul kaynaklı çevresel örneklerde, toplam alfa aktivite konsantrasyonları alfa sintilasyon detektörü ile tayin edilmektedir. Sediment, toprak, kayaç ve biyolojik örneklerde doğal radyonüklitlerin (U, Th ve K) aktivite konsantrasyonları gama spektrometrik yöntemle ölçülmektedir. Ayrıca arazi çalışmalarında yerinde radyasyon doz hızı ölçümleri yapılmaktadır.

Laboratuvarda Bulunan Sistemler:

  • Zns (Ag) Sintilasyon Alfa Sayım Sistemi
  • UV-Vis Spektrofotometre
  • Mikroskop
  • Taşınabilir Yüzey Doz Hızı Ölçüm Sistemi
  • Sintilasyon Gama Spektrometresi (3"x3" NaI(Tl) Dedektör )
  • Termostatlı çalkalama cihazı
  • Derin dondurucu (-35°C)
  • Buzdolabı