EGE ÜNİVERSİTESİ

Nükleer Bilimler Enstitüsü

Radyoanalitik Kimya Laboratuvarı

Radyoanalitik Kimya Laboratuvarında, bazı radyonüklitlerin seyreltik sulu çözeltilerden konsantre edilmeleri ve geri kazanılmaları konusunda çeşitli ayırma teknikleri (solvent ekstraksiyon, çöktürme, iyon değiştirme, impregnasyon, sorpsiyon vb.) kullanılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda; doğal, biyolojik, nano boyutta materyallar ve kompozit nano materyaller sentezlenerek/hazırlanarak çeşitli radyoaktif elementlerin sulu ortamlardan gideriminde sorbent olarak kullanılmaları, radyonüklitlerin sorpsiyon davranışları ve termodinamik özellikleri incelenmektedir. Radyoanalitik teknikler kullanılarak çevresel örneklerde (karasal ve sucul ) doğal radyonüklit tayinleri; su örneklerinde toplam radyum izotopları ve toplam alfa aktivite tayinleri yapılmaktadır.

Laboratuvarda Bulunan Sistemler:

 • Termostatlı çalkalama cihazı
 • Yüksek sıcaklık fırını
 • Evaporatör
 • Santrifüj
 • Liyofilizatör sistemi
 • Ultrasonic banyo
 • Mikro dalga fırını
 • pH/mv/iletkenlik/sıcaklık/çözünmüş oksijen ölçüm cihazı
 • Etüv
 • Isıtıcı tabla
 • Elek takımı ve eleme cihazı