EGE ÜNİVERSİTESİ

Nükleer Bilimler Enstitüsü

Isıl İşlemler Laboratuvarı

Isıl işlemler laboratuvarında, ısı kullanan sistem ve cihazlar kullanılarak sentez, ayırma, kurutma ve çözündürme işlemleri yürütülmektedir. Laboratuvarda termostatlı çalkalayıcı, mikrodalga çözündürme sistemi, vakum etüvü ve tüp fırını bulunmaktadır. Bu cihazlar kullanılarak farklı özelliklerde adsorbanlar sentezlenmekte ve adsorpsiyon parametreleri belirlenmektedir.

Laboratuvarda Bulunan Sistemler:

  • Mikrodalga bozundurma cihazı
  • Termostatlı çalkalayıcı
  • Vakum etüvü
  • Santrifüj
  • Tüp fırın