EGE ÜNİVERSİTESİ

Nükleer Bilimler Enstitüsü

Kimyasal Prosesler Laboratuvarı

Kimyasal prosesler laboratuvarında, nükleer yakıt teknolojisi ve atık yönetimi alanlarında temel kimyasal işlemler yürütülmektedir. Bu kapsamda, uranyum ve toryumun cevherden veya çeşitli kaynaklardan kazanılması, konsantre edilmesi ve saflaştırılması, nükleer yakıt bileşiklerinin hazırlanması ve karakterizasyonu, çeşitli tip adsorbanların sentezlenmesi ve bazı radyoaktif elementlerin sıvı nükleer atıklardan uzaklaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.