EGE ÜNİVERSİTESİ

Nükleer Bilimler Enstitüsü

ICP-OES Laboratuvarı

ICP-OES (İndüktif Kuplajli Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi), 70 civarında kimyasal elementin eser, minör ve majör konsantrasyon düzeylerinde ve sıralı analizine olanak tanıyan hızlı bir tekniktir. Çok sayıda örneğin hızlı bir şekilde ölçülebilmesine olanak tanıdığından çevresel analizler için etkin ve tercih edilen bir yöntemdir. Ppb’den, % mertebesine kadar geniş bir kalibrasyon aralığına sahiptir. ICP-OES, Nadir Toprak Elementlerinin saptanmasında gerek duyulan önemli bir tekniktir. Her element kendine özgü enerji düzeylerine bağlı olarak bu düzeylerde emisyon yapabilecekleri dalga boylarına sahiptir. Dalga boyu ve emisyon şiddeti ölçülerek bir örnekte bulunan elementler ve miktarları saptanabilmektedir.

Enstitümüzde, PERKIN ELMER OPTIMA 2000DV model ICP-OES cihazı kurulu bulunmaktadır. ICP-OES’ in temel bileşenleri aşağıda listelenmiştir:

  • RF jeneratörü
  • Peristaltik pompa
  • Nebulizör
  • Sis odası
  • Enjektör
  • Torch
  • Optik spektrometre

İzmir ve çevresindeki çeşitli Resmi ve Özel Kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda, E.Ü Nükleer Bilimler Enstitüsü'nde eser, minör ve majör konsantrasyon düzeyinde element tayinleri (nadir toprak elementleri, Sr, ağır metaller vb) ICP-OES (İndüktif Kuplajli Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi) kullanılarak yapılmaktadır.