EGE ÜNİVERSİTESİ

Nükleer Bilimler Enstitüsü

Depozisyon Laboratuvarı

Atmosferik, karasal ve sucul ekosistemlerde doğal radyonüklidlerin (210Po ve 210Pb) tayini çalışmaları yapılmaktadır.

Laboratuvarda bulunan sistemler:

  • Alfa Radyasyon Ölçme Aleti (BLODEX)
  • Elektrodepozisyon sistemleri (ısıtıcı tabla, manyetik karıştırıcılar)
  • ZnS(Ag) sintilasyon alfa sayım sistemi
  • Mikrodalga bozundurma cihazı
  • Santrifüj
  • Etüv
  • Ultrasonik banyo