ENG - TR
Provided Services

Service Standarts Tables

EGE ÜNİVERSİTESİ

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

 

 

 

1

 

 

 

Yüksek Lisans Eğitimi

1- Lisans diploması veya çıkış belgesinin fotokopisi (Resmi Onaylı)

2- Lisans transkripti (Resmi Onaylı)

3- ALES sonuç belgesi (Onaylı Fotokopisi)

4- Yabancı dil muafiyet koşulunu sağlayan belge

5- Fotoğraf

6- Kayıt ücretinin yatırıldığına dair banka makbuzu

7- Özgeçmiş ve eğer varsa adayın mülakatta değerlendirmesinde

yarar gördüğü diğer bilgi ve belgeler

 

 

 

3 Yıl

 

 

 

2

 

 

 

Doktora Eğitimi

1- Lisans ve yüksek lisans diploması veya çıkış belgesinin fotokopisi (Resmi Onaylı)

2- Lisans ve yüksek lisans transkripti (Resmi Onaylı)

3- ALES sonuç belgesi (Onaylı Fotokopisi)

4- Yabancı dil muafiyet koşulunu sağlayan belge

5- Fotoğraf

6- Kayıt ücretinin yatırıldığına dair banka makbuzu

7- Özgeçmiş ve eğer varsa adayın mülakatta değerlendirmesinde

yarar gördüğü diğer bilgi ve belgeler

 

 

 

6 Yıl

 

 

3

 

 

ICP-OES (İndüktif Kuplajlı Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi) ile eser, minör ve majör konsantrasyon düzeylerinde element tayinleri (nadir toprak elementleri, Cs, Sr, ağır metaller vb),

1-Analiz istek belgesi

2-Analiz bedelinin yatırıldığına dair banka makbuzu

 

 

 

1 Hafta

 

 

 

4

Mikrodalga çözündürme ile sanayi, çevre ve gıda örneklerinin hazırlanması,

1-Analiz istek belgesi

2- Analiz bedelinin yatırıldığına dair banka makbuzu

 

 

10 gün

 

5

Biyolojik, endüstriyel ve jeolojik örneklerde doğal ve yapay radyonüklit tayinleri,

1-Analiz istek belgesi

2- Analiz bedelinin yatırıldığına dair banka makbuzu

 

 

 

2 ay

 

6

 

Çesitli gıda (çay, salça, konserve vb.), endüstriyel ürünler ve her türlü çevresel örnekte doğal ve yapay radyoaktivite analizleri ve radyasyon ölçümleri,

1-Analiz istek Belgesi

2- Analiz bedelinin yatırıldığına dair banka makbuzu

 

 

 

10 gün

 

 

 

7

Su örneklerinde Alfa ve Beta Aktiviteleri Analizleri

1-Analiz istek belgesi

2- Analiz bedelinin yatırıldığına dair banka makbuzu

 

 

1 ay

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasınarağmen

hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerinbulunmadığının tespitidurumunda ilk

müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri : Enstitü Müdürü İkinci Müracaat Yeri : Rektör

İsim : Fatma YURT ONARAN İsim : M. Cüneyt HOŞCOŞKUN

Unvan : Prof.Dr. Unvan : Prof.Dr.

Adres : E.Ü. Nükleer Bilimler Enstitüsü Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Gençlik Caddesi

35100 Bornova – İZMİR 35040 Bornova-İZMİR

Tel : 0.232.388 64 66 Tel : 0.232.339.02.04 – 0.232.342.57.90

Faks : 0.232.388.64.66 Faks : 0.232.388.10.71

e-Posta : nukleer@mail.ege.edu.tr e-Posta : eurektorluk@mail.ege.edu.tr