ENG - TR

Bu laboratuvar kapsamında hazırlanan çeşitli radyoaktif bileşiklerin deney hayvanları (sıçan, fare) üzerindeki biyoetkinliğinin incelenmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ayrıca çeşitli hayvan modelleri oluşturma ve gavaj yöntemi ile besleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.