ENG - TR

Moleküler Görüntüleme Laboratuvarında hazırlanan radyoişaretli bileşiklerin klinik öncesi in vivo çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacıyla alt yapı oluşturma çalışmaları çeşitli zeminlerde hazırlanan projelerle devam etmektedir.