ENG - TR 

Bu laboratuvar kapsamında radyoişaretli bileşiklerin kalite kontrolünde kullanılan İnce Tabaka Radyo Kromatografi (TLRC) yönteminin ölçümleri yapılmakta ve Yüksek Performanslı Sıvı Radyo Kromatografi (HPLRC) yöntemi uygulanmaktadır.

Ayrıca, sentez ürünleri, nanoparçacıklar  {metalik (altın, gümüş, çinko oksit, titanyum oksit, bor nitrür nanotüpler, kuantum dotlar, demir oksit v.b.) ve polimerik (lipozom, lipid, PLGA)}, amino asitler, proteinler, nükleik asitler, karbonhidratlar, ilaçlar, pestisitler gibi çeşitli bileşiklerin kalitatif ve kantitatif tayinleri RP-C18 kolonları ile kolon fırını ve düşük basınçlı dörtlü pompa üzerinde UV-VIS, diyod array (DAD), refraktif indeks dedektörü (RID),  fraksiyon kollektörü ile otomatik örnekleyici içeren Shimadzu LC-10Atvp (SPD-10AV) HPLC sistemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca Malzern Zeta-Sizer cihazı ile nanoparçacıkların boyut ve zeta potansiyelleri belirlenmektedir.

Laboratuvar bünyesinde bulunan Cd(Te) dedektörü ile çeşitli malzemelerin radyoaktivite sayımları yapılmaktadır.