ENG - TR
Verilen Hizmetler

Nükleer Bilimler Enstitüsü; İzmir ve çevresinde, çeşitli resmi ve özel kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

♦ Çevresel materyallerde doğal ve yapay radyonüklit tayini,
♦ Sularda toplam alfa ve toplam beta aktivitesinin saptanması, toplam radyum izotoplarının tayini,
♦ Havada radon ve ürünlerinin aktivite konsantrasyonlarının tayini,
♦ Uranyum ve toryumun her türlü katı ve sıvı örnekte  spektrometrik, titroprosesör kullanılarak titrimetrik ve potansiyometrik tayinleri,
♦ ICP-OES (Indüktif Kuplajlı Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi) ile eser, minör ve majör konsantrasyon düzeylerinde element tayinleri (nadir toprak elementleri, Cs, Sr, ağır metaller vb.),
♦ HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi) ve Radyo HPLC ile kimyasal analizler ve radyokimyasal analizler,
♦ Radyofarmasötiklerin kalite kontrolleri,
♦ Toz kalite kontrol yöntemleri  (tane boyutu dağılımı, akışkanlık, yoğunluk, porozite,yüzey alanı, por hacmi),
♦ Nükleer spektroskopi sistemlerinin tasarımı, bakımı, onarımı, mikroişlemci kontrollü radyasyon dedeksiyon ve doz ölçüm sistemlerinin tasarımı.

EGE ÜNİVERSİTESİ NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2017 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ

  • Ücretlere %18 KDV dahildir.
  • Üniversitelere %40, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına %20 indirim uygulanmaktadır.
 
 
Gama Radyoaktivite Analizi 400 TL
Sularda Toplam Alfa Radyoaktivite Analizi 450 TL
ICP-OES Analizi (Sulu Çözeltilerde) Örnek başına
4 elemente kadar
4 elementten fazlası
550 TL
880 TL
Sitotoksisite Testleri(MTT ile)
Konsantrasyon+Kontrol için,24 saatlik 
Konsantrasyon+Kontrol için,24 ve 48 saatlik
Konsantrasyon+Kontrol için,24,48 ve 72 saatlik

Ham sonuç verme süresi 10 gündür.Değerlerin yorumlanması ve istatistiksel analizi ayrı fiyata tabi olup talep edilmesi durumunda Yorumlama ve istatistiksel analiz ücreti,toplam ücretin %25'idir.

475 TL
650 TL
750 TL

 

ICP-OES Elementel Tarama (Örnek başına) 275 TL
Arazi ve Yerinde Yüzey Gama Radyoaktivite Ölçümü 850 TL
Özgül Yüzey Alanı ve Porozite Tayini 650 TL
Tc-99m Jeneratör Kalite Kontrolü (Bütün kontroller dahil) 1.800 TL
Analizler(Teknesyum Radyofarmasötikler'de Alüminyum Safsızlık) 210 TL
Floresan mikroskop ile hücrelerin incelenmesi 30 TL/örnek
Kimyasal Analizler 165 TL
Otoklovada sterilizasyon 40 TL
Radyokimyasal ve Radyofarmasötik Safsızlık 450 TL
Sıvı azot tankında numune saklama 80 TL/ornek(aylık)
Sterlite ve Pirojenite Testleri 450 TL
-86°C Numune saklama 20 TL/kutu(aylık)
Radyofarmasötik Kalite Kontrolü (TLC) 450 TL
Liyofilizasyon 80 TL/1-5 ml(24 saat)
Radyofarmasötik Kimyasal Safsızlık 250 TL
Distile su 5 TL/L
Yüksek Performanslı Sıvı Radyo Kromatografisi (Radyo HPLC) 1000 TL
Ultra saf su 10 TL/L
Sularda İyot-131 Analizi (örnek başına) 1200 TL
Biyouyumluluk Testi 650 TL
Su, Gıda ve Biyolojik örneklerde inaktif iyodür(İzotop seyreltme yönetimi ile) analizi
1-5 Örnek arası (örnek başına)
5' den fazla örnek (örnek başına)
850 TL
450 TL
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile kalitatif analiz;
1-3 örnek arası (örnek başına) 
4-7 örnek arası (örnek başına)
8-10 örnek arası (örnek başına) 
11-bileşen üzeri (örnek başına)
275 TL
250 TL
200 TL
150 TL
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile kalitatif analiz için metod geliştirme;
1-3 örnek arası (örnek başına)
4-7 örnek arası (örnek başına)
8-10 örnek arası (örnek başına) 
11-bileşen üzeri (örnek başına)

1.350 TL
1.100 TL
850 TL
750TL
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile kalitatif analiz için rapor hazırlama; (Örnek başına) 100TL
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile saflaştırma işlemi;
1-10 enjeksiyon arası (enjeksiyon başına) 
10-30 enjeksiyon arası (enjeksiyon başına) 
30-50 enjeksiyon arası (enjeksiyon başına) 
50 enjeksiyon üzeri (enjeksiyon başına)

850 TL
800 TL
650 TL
550 TL
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile saflaştırma işlemi için metod geliştirme;
1-3 örnek arası (örnek başına) 
4-7 örnek arası (örnek başına) 
8-10 örnek arası (örnek başına)
11-bileşen üzeri (örnek başına)

1350 TL
1100 TL
850 TL
750 TL
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC) ile saflaştırma işlemi için rapor hazırlama; (Örnek başına) 100TL
Alfa radyoaktivite analizi (210 Po)  850 TL
Pb- 210 tekniği ile yaş tayini (her bir karot dilimi başına) 1.000 TL
Su,hava.toprak.İnşaat Malz. Radon Ölçümü 500 TL
Zeta Potansiyeli ile Parçacık Boyut Ölçümü  (yaş/kuru) 110/150 TL
Zeta Potansiyel ve Mobilite Ölçümü (numune başına) 90 TL
Malzemenin Radyasyon Zırhlama Analizi 1.000 TL
Bina İçi Çevresel Radyasyon Ölçümü 400 TL

Hizmet Standartları Tabloları

EGE ÜNİVERSİTESİ

NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

 

 

 

1

 

 

 

Yüksek Lisans Eğitimi 

 1- Lisans diploması veya çıkış belgesinin fotokopisi  (Resmi Onaylı)

 2- Lisans transkripti (Resmi Onaylı)

 3- ALES sonuç belgesi (Onaylı Fotokopisi)

 4- Yabancı dil muafiyet koşulunu sağlayan belge

 5- Fotoğraf

 6- Kayıt ücretinin yatırıldığına dair banka makbuzu

 7- Özgeçmiş ve eğer varsa adayın mülakatta değerlendirmesinde yarar gördüğü diğer bilgi ve belgeler

 

 

 

3 Yıl

 

 

 

2

 

 

 

Doktora Eğitimi

 1- Lisans ve yüksek lisans diploması veya çıkış belgesinin fotokopisi (Resmi Onaylı)

 2- Lisans ve yüksek lisans transkripti (Resmi Onaylı)

 3- ALES sonuç belgesi (Onaylı Fotokopisi)

 4- Yabancı dil muafiyet koşulunu sağlayan belge

 5- Fotoğraf

 6- Kayıt ücretinin yatırıldığına dair banka makbuzu

 7- Özgeçmiş ve eğer varsa adayın mülakatta değerlendirmesinde yarar gördüğü diğer bilgi ve belgeler

 

 

 

6 Yıl

 

3

ICP-OES (İndüktif Kuplajlı Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi) ile eser, minör ve majör konsantrasyon düzeylerinde element tayinleri (nadir toprak elementleri, Cs, Sr, ağır metaller vb),

 1-Analiz istek belgesi

 2-Analiz bedelinin yatırıldığına dair banka makbuzu

1 Hafta

 

4

Mikrodalga çözündürme ile sanayi, çevre ve gıda örneklerinin hazırlanması,

 1-Analiz istek belgesi

 2- Analiz bedelinin yatırıldığına dair banka makbuzu

10 gün

 

5

Biyolojik, endüstriyel ve jeolojik örneklerde doğal ve yapay radyonüklit tayinleri,

 1-Analiz istek belgesi

 2- Analiz bedelinin yatırıldığına dair banka makbuzu

 

2 ay

 

6

Çesitli gıda (çay, salça, konserve vb.), endüstriyel ürünler ve her türlü çevresel örnekte doğal ve yapay radyoaktivite analizleri ve radyasyon ölçümleri,

 1-Analiz istek Belgesi

 2- Analiz bedelinin yatırıldığına dair banka makbuzu

 

10 gün

 

7

Su örneklerinde Alfa ve Beta Aktiviteleri Analizleri

 1-Analiz istek belgesi

 2- Analiz bedelinin yatırıldığına dair banka makbuzu

 

1 ay

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasınarağmen

hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerinbulunmadığının tespitidurumunda ilk

müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri : Enstitü Müdürü

İkinci Müracaat Yeri : Rektör

İsim : Fatma YURT ONARAN

İsim : H. Beril DEDEOĞLU

Unvan : Prof.Dr.

Unvan : Prof.Dr.

Adres : E.Ü. Nükleer Bilimler Enstitüsü

Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Gençlik Caddesi

35100 Bornova – İZMİR

35040 Bornova-İZMİR

Tel : 0.232.388 64 66

Tel : 0.232.339.02.04 – 0.232.342.57.90

Faks : 0.232.388.64.66

Faks : 0.232.388.10.71

e-Posta : nukleer@mail.ege.edu.tr

e-Posta : eurektorluk@mail.ege.edu.tr