ENG - TR

Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı akademik personeli; 2 Profesör, 3 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi, 1 Uzman ve 2 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır.

Anabilim Dalının başlıca çalışma konuları aşağıdaki gibidir:

  • Görüntüleme ve terapi amaçlı yeni ajanların sentezlenmesi ve radyonüklid ile işaretlenerek radyofarmasötik potansiyellerinin ve biyoetkinliklerinin in vitro/in vivo olarak klinik öncesi düzeyde araştırılması
  • Radyonüklid işaretli nanoparçacıkların sentezi ve in vivo/in vitro uygulamaları
  • Nükleer tıpta kullanılan radyonüklitlerin dozimetri ve mikrodozimetrisi
  • Nükleer spektroskopi sistemlerinin tasarımı, bakımı, onarımı ve geliştirilmesi
  • Medikal görüntüleme çalışmaları
  • Endüstriyel nükleer uygulamalar
  • Aktinit ve lantanit komplekslerinin stabilite sabiti hesaplamaları ile sitotoksik etkilerinin in vitro incelenmesi.
  • Radyofarmasötik ve ilaç, bitki ekstraktı etkileliminin deneysel incelenmesi
  • Bakteriler üzerinde antibakteriyel v.b. özelliklerin incelenmesi

 

 

 

Prof. Dr. Serap TEKSÖZ (A.B.D. Başkanı)

E-mail:serap.teksoz@ege.edu.tr

Özgeçmiş: Tıklayınız

 

Prof. Dr. Perihan ÜNAK

E-mail:perihan.unak@ege.edu.tr

Özgeçmiş: Tıklayınız

 

 

Prof. Dr. Fatma YURT ONARAN 

E-mail:fatma.yurt.lambrecht@ege.edu.tr

Özgeçmiş: Tıklayınız

 

 

Prof. Dr. F. Zümrüt BİBER MÜFTÜLER

E-mail:fazilet.zumrut.biber@ege.edu.tr

Özgeçmiş: Tıklayınız

 

Doç. Dr. Emin İlker MEDİNE

E-mail:ilker.medine@ege.edu.tr

Özgeçmiş: Tıklayınız
 

Doç. Dr. Çiğdem İÇHEDEF

E-mail:cigdem.acar@ege.edu.tr

Özgeçmiş: Tıklayınız

 

Doç. Dr. Kübra DURKAN

E-mail:kubra.durkan@ege.edu.tr

Özgeçmiş: Tıklayınız

 

Doç. Dr. Ayfer YURT KILÇAR

E-mail:ayfer.yurt.kilcar@ege.edu.tr

Özgeçmiş: Tıklayınız

 

Öğr. Gör. Dr. İskender İNCE

E-mail: iskender.ince@ege.edu.tr

Özgeçmiş: Tıklayınız

 

Ar. Gör. Özge KOZGUŞ GÜLDÜ

E-mail:ozge.kozgus.guldu@ege.edu.tr

Özgeçmiş: Tıklayınız

 

 

 

 

 

 


 

E.Ü.NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

NÜKLEER UYGULAMALAR ABD YAYINLARI

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabinda (Proceedings) Basilan Bildiriler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayinlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler                                                                                                                                         

 

E.Ü.NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

NÜKLEER UYGULAMALAR ABD

TAMAMLANAN ve DEVAM EDEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

 

Devam Eden Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) için Tıklayınız 

Tamamlanan Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) için Tıklayınız               

Devam Eden TÜBİTAK Projeleri için Tıklayınız                                                

Tamamlanan TÜBİTAK Projeleri için Tıklayınız                                          

EBİLTEM Projeleri için Tıklayınız                                                                        

DPT  Projeleri için Tıklayınız                                                                                   

IAEA Projeleri için Tıklayınız