ENG - TR

NÜKLEER TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI

Nükleer Teknoloji Anabilim Dalında 4 Profesör, 3 Doçent, 3 Araştırma Görevlisi ve 1 Uzman görev yapmaktadır. Nükleer Teknoloji Anabilim Dalının çalışma konuları: uranyum ve toryumun cevherden ve çeşitli kaynaklardan kazanılması, konsantre edilmesi ve saflaştırılması; uranyum ve toryumun çeşitli bileşiklerinin hazırlanması ve karakterizasyon çalışmaları; doğal ve sentetik sorbentler kullanarak ve nano boyutta materyallar ve kompozit nano materyaller sentezlenerek radyoaktif atık yönetiminde sorbent olarak kullanılabilirliklerinin incelenmesi ve ayrıca doğal izotoplarla simülasyon çalışmalarının yapılması; sorpsiyon çalışmalarında kemometri tekniğinin uygulanması; çevresel örneklerde (karasal ve sucul) doğal radyonüklitlerin gama spektrometrik olarak tayin edilmesi; çeşitli su örneklerinde toplam alfa aktivitesi ve radyum izotopları aktivite konsantrasyonlarının tayin edilmesi; nadir toprak elementlerinin çeşitli ayırma yöntemleri ile ayrılması ve tayinleri; uranyum, toryumun ve çeşitli elementlerin ICP-OES ve UV-Vis spektrofotometre ile kalitatif ve kantitatif analizleri ile ilgili çalışmalardır. Bunun yanı yüzey analizi ölçüm cihazı (BET) ile gaz sorpsiyonu tekniğini kullanarak toz veya yığınsal numunelerde yüzey alanı ölçümleri ile nano, mezo ve makro por boyutu ve por boyut dağılımı analizleri yapılmaktadır. 

Prof. Dr. Hüseyin TEL (A.B.D Başkanı)

E-mail: huseyin.tel@ege.edu.tr

Özgeçmiş: Tıklayınız

 

 

Prof. Dr. Şule AYTAŞ

E-mail:sule.aytas@ege.edu.tr

Özgeçmiş: Tıklayınız

 

Prof. Dr. Yüksel ALTAŞ

Özgeçmiş: Tıklayınız

 

Prof. Dr. Mahmoud ASLANİ

E-mail:mahmoud.aslani@ege.edu.tr

Özgeçmiş: Tıklayınız

 

Doç .Dr. Ceren KÜTAHYALI ASLANİ

Özgeçmiş: Tıklayınız

 

Doç. Dr. Sabriye YUŞAN

Özgeçmiş: Tıklayınız

 

Doç. Dr. Şenol SERT

Özgeçmiş: Tıklayınız

 

Doç. Dr. Süleyman İNAN

Özgeçmiş: Tıklayınız

 

Ar. Gör. Dr. Berkan ÇETİNKAYA

Özgeçmiş: Tıklayınız

 

Ar. Gör. Dr. Emine NOSTAR ASLAN

E-mail:emine.nostar@ege.edu.tr

Özgeçmiş: Tıklayınız