ENG - TR

NÜKLEER BİLİMLER ANABİLİM DALI

Nükleer Bilimler Anabilim Dalı'nda 4 Profesör, 2 Doçent, ve 5 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Nükleer Bilimler Anabilim Dalının çalışma konuları; nükleer tekniklerin çeşitli alanlarda kullanılması (deprem araştırmaları, deniz ve göl sedimentlerinde sedimantasyon hızı tayinleri, toprak erozyon hızı ölçülmesi, eser element analizleri, kömürlerde kül oranının ölçülmesi); radyoekolojik uygulamalar; nükleer spektroskopik tekniklerin ve sayım sistemlerinin geliştirilmesi; bina içi ve bina dışı toprak radon gazı ölçümleri; radyasyon madde etkileşimlerinin Monte Carlo Tekniği ile incelenmesi; radyoaktif minerallerin araştırılmasında çeşitli tekniklerin kullanılması ve yeni yöntemlerin geliştirilmesi; termolüminesans dozimetri (TLD), lüminesans tarihleme ve optik uyarımlı luminesans (OSL) uygulamaları ile ilgilidir

 

Prof. Dr. Turgay KARALI (A.B.D Başkanı)

E-mail:turgay.karali@ege.edu.tr

Özgeçmiş: Tıklayınız

 

Prof. Dr. Günseli YAPRAK

E-mail:gunseli.yaprak@ege.edu.tr

Özgeçmiş: Tıklayınız

 

 

Prof. Dr. Aysun UĞUR GÖRGÜN

E-mail:aysun.ugur@ege.edu.tr

Özgeçmiş: Tıklayınız

 

Prof. Dr. Müslim Murat SAÇ

E-mail:muslim.murat.sac@ege.edu.tr

Özgeçmiş: Tıklayınız
 

Doç. Dr. Berkay CAMGÖZ

E-mail:berkay.camgoz@ege.edu.tr

Özgeçmiş: Tıklayınız

Doç. Dr. Elçin EKDAL KARALI

E-mail:elcin.ekdal@ege.edu.tr

Özgeçmiş: Tıklayınız

 

Ar. Gör. Dr. Filiz GÜR FİLİZ

E-mail:filiz.gur@ege.edu.tr

Özgeçmiş: Tıklayınız

Ar .Gör. Dr. Banu ÖZDEN

E-mail:banu.ozden@ege.edu.tr

Özgeçmiş: Tıklayınız

 

Ar. Gör. Dr. İlker SERT

E-mail:ilker.sert@ege.edu.tr

Özgeçmiş: Tıklayınız

 

Ar. Gör. Dr. Mutlu İÇHEDEF

E-mail:mutlu.ichedef@ege.edu.tr

Özgeçmiş: Tıklayınız

 

Ar.Gör. Caner TAŞKÖPRÜ

Email:caner.taskopru@ege.edu.tr

Özgeçmiş: Tıklayınız

Devam Eden Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) için Tıklayınız     

Tamamlanan Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) için Tıklayınız                   

Devam Eden TÜBİTAK Projeleri için Tıklayınız                                                    

Tamamlanan TÜBİTAK Projeleri için Tıklayınız                                              

EBİLTEM Projeleri için Tıklayınız                                                                            

DPT  Projeleri için Tıklayınız                                                                                       

IAEA Projeleri için Tıklayınız